Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Sales Director Wound Care

Absorbest i kisa är ett mindre företag med stor geografisk spännvidd. Bolaget tillverkar och distribuerar produkter baserade på superabsorberande material. Produkterna säljs under varumärket drymax och distribueras globalt med västra europa och usa som största marknader. All produktion sker i kisa och sedan 2014 finns ett eget laboratorium på absorbest där det arbetas löpande med att utveckla nya produkter. Absorbest har det lilla bolagets snabbrörlighet och kan tillverka och lansera nya produkter på endast fåtal månader.

• har du erfarenhet av långa och komplexa försäljningscykler?
• gillar du att jobba med business to business försäljning i en internationell miljö?
• vill du bli en del av ett snabbväxande bolag inom medtechbranschen?

Som sales director wound care (sårvård) har du det övergripande ansvaret för försäljningen inom affärsområdet. Du initierar, utvecklar och driver din affär, hanterar prissättningen enligt beslutad prisram samt bär ansvaret för affärsområdets tillväxt och lönsamhet.

Vi erbjuder

I denna roll får du arbeta med produkter i framkant i en spännande bransch. Här finns stora utvecklingsmöjligheter och du får möjlighet att bygga nya kundrelationer på viktiga marknader. Absorbest är ett internationellt och välmående bolag, där kulturen präglas av korta beslutsvägar och högt i tak. Du arbetar nära en product manager, är en del av ledningsgruppen och rapporterar till vd.

Kvalifikationer

• erfarenhet av internationell business to business försäljning, gärna ”långcyklig” affär
• har utövat ett affärsinriktat ledarskap, (dock ej krav på personalansvar)
• du är van att driva affären och externa säljare
• du har starkt kommersiellt fokus
• du arbetar självständigt för att nå affärsmålen
• du har kunskaper inom office-programmen och god förmåga att utnyttja it-verktyg

Egenskaper

• modig med gott självförtroende, du gillar att utmana större aktörer
• strukturerad och målinriktad
• god samarbetsförmåga
• proaktiv och lösningsorienterad
• tålmodig

Bredden i våra Executive Search-projekt innebär kunskap och förståelse för många branscher och funktioner – deras ömsesidiga beroende, likheter och olikheter. Läs mer

id608