Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Site Manager

Martin & servera erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i sverige. Vi är ett svenskt, familjeägt företag, en del av axel johnson ab. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet.

Nu och under de kommande åren genomför martin & servera de största satsningarna och investeringarna någonsin inom lagerverksamheten.

De senaste åren har företaget påbörjat resan till att bli ett värderingsstyrt företag, med ett starkt fokus på ledarskap och att skapa en kultur med snabbare beslutsgångar, tydligare processtänk och ett arbetssätt där de anställda jobbar med ständiga förbättringar och gemensamt lärande.

Du får en nyckelroll i detta arbete genom att ansvara för ett av totalt fyra lager i landet.

I rollen som site manager har du arbetsplatsansvar för lagerenheten i enköping.

Som site manager ingår du i ledningsgruppen för lagerfunktionen.
Är du rätt person erbjuds du en spännande position och möjligheten att leda och driva en förändringsresa med stor möjlighet att göra skillnad på riktigt och skapa ett resultat i världsklass.

Kvalifikationer

nödvändigt:
• flera års ledarerfarenhet med verksamhetsansvar för både personal och budget
• erfarenhet av att leda andra chefer
• dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt initiera och genomföra förändringar
• god förståelse för flöden, processer, produktion och logistik
• kunna göra analyser, ta initiativ till förbättringsåtgärder och genomföra dessa
• erfarenhet från arbete med arbetsmiljöfrågor och samarbete med fackliga organisationer

Meriterande:
• erfarenhet från lagerverksamhet/handeln
• akademisk examen, gärna civilingenjör eller civilekonom
• erfarenhet från producerande verksamhet, logistik eller annan personalintensiv verksamhet

Kompetenser

• förmåga att snabbt förstå verksamhetens olika delar och hur allt hänger ihop
• affärsmässig, resultat- och målorienterad
• förmåga att  initiera och driva förändringar
• vilja att utveckla både medarbetare och processer
• strukturerad med förmåga att organisera eget och andras
• lyhörd, med en förmåga att prioritera, fatta beslut och följa upp
• skapar engagemang och motivation hos andra
• hög integritet med god självtillit och personlig mognad

Martin & servera är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Därför söker vi kvinnor och män i alla åldrar och från alla delar av världen.

K2 Search AB är ett rekryteringsföretag som kan mer än bara rekrytering. Läs mer

id609 3