Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Styrelseledamot

Vi har fått förtroendet att för vår uppdragsgivares räkning söka en styrelseledamot. Vår kund är ett större svenskt retailföretag med internationell verksamhet. I koncernen har man nu för avsikt att vidareutveckla den befintliga konsumentkreditverksamheten och starta ett finansbolag. För det nya finansbolagets räkning söker vi en erfaren styrelseledamot.

Din profil

Du har erfarenhet från styrelsearbete, är tillståndsprövad och godkänd av Finansinspektionen sedan tidigare. Du är van vid ägarstyrda, entreprenöriella bolags sätt att agera, interagera och bedriva styrelse- och ledningsarbete. Du har strategisk höjd och ser affärspotential och möjligheter i en modern utlåningsverksamhet. Du har intresse för att eventuellt åta dig mindre konsultuppdrag utöver sedvanligt styrelsearbete.

Professionell bakgrund

• Du har en flerårig erfarenhet och bakgrund från konsumentkreditverksamhet (lån, revolverade krediter, kortverksamhet mm).
• Du har erfarenhet av riskhantering och riskbedömning i finansiell verksamhet, inklusive kreditriskhantering, likviditetsrisker och andra operativa risker i en sådan verksamhet.
• Du ser digitala processer och den rationella hantering den medför som en naturlig del och utmaning i modern kreditverksamhet.
• Du har grundläggande kunskap om den regulativa miljön som tillståndspliktiga bolag lever i, såsom Lagen om viss konsumentkreditverksamhet och är uppdaterad i de regler som gäller kring åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.
• Du har gärna kunskap om valutarisk och valutahantering pga stora fluktueringar.
• Du har gärna erfarenhet kassaflöden och vet hur det kan hanteras optimalt i en koncern.

Övrigt

• Antal styrelsemöten: 5 st/år
• Marknadsmässig ersättning för styrelsearbete utgår.
• Eventuellt utgår tillkommande konsultarvode beroende på omfattning av nedlagt arbete.

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar vi med K2 Search. Vänligen kontakta Eva Holmgren, eva.holmgren@k2search.se. Alla kontakter behandlas konfidentiellt. Välkommen med din intresseanmälan snarast. Vi intervjuar kandidater löpande.

Executive Search se.