Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Förvaltningschef Utbildning och Kultur

Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.
I burlövs kommun arbetar vi alla utifrån vår värdegrund där vi ger ett gott bemötande till varandra och de personer som vi möter i vårt arbete. Vi möter varandra på ett likvärdigt sätt som präglas av respekt, vänlighet och förståelse för varandras olikheter. Vi ger en god service till våra medborgare på ett professionellt sätt, där dialogen lägger grunden till förbättringar i våra verksamheter och vårt arbete.

Vårt uppdrag är att ge service till kommunens invånare och göra det med hög kvalitet.

Besök gärna vår hemsida www.burlov.se

 

Vill du vara med att bygga framtidens kvalitetskommun?

Utbildnings- och kulturförvaltningen arbetar på utbildnings- och kulturnämndens uppdrag och är den största förvaltningen i burlövs kommun. Förvaltningen arbetar med förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola, vuxenutbildning samt har hand om kommunens gemensamma kost- och städorganisation.

Burlövs kommun fortsätter arbetet med kvalitet i utvecklingen av kommunens verksamheter.

Förvaltningschef utbildning och kultur ingår i kommunens ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommundirektören samt även till nämndens ordförande.

Vi erbjuder dig

burlövs kommun erbjuder dig en tjänst som förvaltningschef utbildning och kultur, i en kommun med tydliga värderingar, hög kvalitetsmedvetenhet och en stark vilja att lyckas med att utveckla barn och unga, medarbetare och chefer. Burlöv är en attraktiv kommun med fokus på bland annat skolutveckling. Vi är proaktiva, förändringsinriktade, professionella och resultatinriktade. Du får vara med att skapa bilden av burlövs kommun.

Övergripande ansvarsområden

• budgetansvar
• ansvar för verksamhetsplanen
• stötta och utveckla cheferna, som har specialistkompetens inom respektive område
• organisationsfrågor
• delta i kommunens övergripande utveckling
• fortsätta kvalitetsarbetet och skolutvecklingen mot att bli framtidens kvalitetskommun
• samverkan internt och externt
• förhandlingar, upphandlingar, avtalsfrågor etc.
• kommunikation med medborgare och andra
• ledningsgruppsarbete

Din bakgrund/profil

vi söker en erfaren ledare som har en bakgrund inom kommunal/politiskt styrd verksamhet. Vi ser gärna att du har en bred bakgrund, troligtvis inom utbildningsområdet och har god förståelse för de politiska styrprocesserna. Du är van vid att samverka brett.

Är du den vi söker?

viktiga egenskaper i denna roll är att du är en trygg, stabil ledare som är beslutsmässig. Du har både en strategisk och operativ förmåga och kan röra dig mellan dessa på ett naturligt sätt. Du är öppen, kommunikativ och lyhörd.

Övrigt

burlövs kommun strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
burlövs kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Välkommen med din ansökan!

Skapa framgångsrikt VD arbete och registrera dig i K2 Search kandidatdatabas. Läs mer

id609 2