Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Affärs-/Projektutvecklare med affärsfokus och detaljplanekompetens

Att jobba på Jernhusen innebär att aktivt arbeta för att fler väljer hållbara resor och transporter. Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar mark samt ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen är ett bolag, som ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 161 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på ca 16 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer på www.jernhusen.se.

Vill du vara med och skapa nya stadsdelar genom stationsnära stadsutveckling?

Jernhusen utvecklar stationsnära stadsdelar, med arbetsplatser och bostäder för att fler ska få enklare att välja kollektivtrafiken. Affärs-/Projektutvecklare inom Jernhusens affärsområde Stadsprojekt innebär att arbeta med att utveckla den stationsnära staden, i första hand i Malmö och Lund. Detta utvecklingsarbete sker på markområden/fastigheter som ofta påverkar stadsbilden, vilket kräver god förståelse för samhälle, infrastruktur, stationens roll i staden samt för flöden av resenärer och trafik. För att projekten ska bli framgångsrika krävs god kunskap om stadsutvecklingsfrågor samt mycket samverkan med kunder, kommun, myndigheter, andra fastighetsägare med flera för att tillsammans skapa en attraktiv stadsmiljö.

I Malmö är vår utveckling av nya stadsdelen Södra Nyhamnen www.sodranyhamnen.nu/ igång. Första kontorshuset Glasvasen står klart och nästa kvarter med kontor (Foajén) www.foajen.se/ och bostäder har precis byggstartats. Sedan följer ytterligare kontors- och bostadsprojekt i stadsdelen. Jernhusen driver även en mycket spännande utveckling av stationsområdet i Lund och projekt runt Östervärns station i Malmö samt på andra stationsorter i Skåne.

Vi erbjuder dig

Du får möjlighet att komma in i en spännande tillväxt- och uppbyggnadsfas med intressanta utvecklingsprojekt. Detta i ett stabilt bolag med långsiktighet och ett starkt varumärke. Du kommer få stora möjligheter att påverka samt driva rollen och ditt ansvarsområde självständigt. Här får du även möjlighet att påverka och skapa en bättre stadsmiljö och bidra till en mer hållbar framtid. Jernhusen äger intressanta markområden och möjligheten att arbeta med utmanande stadsutvecklingsprojekt är stora och garanterade. Vi ger dig möjligheten att arbeta i ett affärsdrivet bolag med ett bra klimat och en utvecklande miljö med stor kompetens.

Övergripande ansvarsområde

Rollen som Affärs-/Projektutvecklare rapporterar direkt till Regionchefen för Stadsprojekt i Malmö. Tillsammans med ytterligare ett antal Affärsutvecklare kommer du att arbeta med att utveckla fastighetsbeståndet och stationsområdena i Malmö, Lund med omnejd. Utvecklingsmöjligheter finns även på andra orter i södra Sverige.

Syftet med rollen är att skapa bra utvecklingsprojekt som är hållbara och lönsamma. En viktig del av affärsutvecklingen är att, i samverkan med interna och externa specialister, leda aktuell fastighetsutveckling och skapa värden i flera aspekter. Detta kan bland annat innebära att ta fram byggrätter som ska kunna realiseras antingen genom avyttring alternativt genomförande i egen regi.

Din bakgrund/profil

Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, exempelvis civilingenjör med bygg- och fastighetsinriktning, samhällsbyggande, lantmäteri eller arkitektutbildning. Vi vill att du har arbetat fem-tio år med detaljplanefrågor, affärsutveckling och projektledning i större komplexa projekt inom fastighetsbranschen och gärna både med bostäder och kommersiella fastigheter. Vi ser vidare att du besitter projektledarerfarenhet inom fastighetsbranschen, entreprenadbranschen och/eller fastighetsutvecklingssidan. God kunskap inom detaljplaner, ekonomi, analyser samt av att ta fram formella beslutsunderlag till ledning/styrelse inför investeringsbeslut. Du är en duktig och tydlig kravställare gentemot arkitekter samt andra slags leverantörer.

Är du den vi söker?

Det är viktigt att du kan identifiera dig med Jernhusens värdeord; Vi är engagerade, Vi tar ansvar och Vi ser möjligheter. Viktiga egenskaper i denna roll är att du är en trygg, stabil person som är beslutsmässig, flexibel och har pondus. Affärssinne d v s kunna se hur man tex skapar en byggrätt för olika segment och sedan realiserar den antingen genom egen exploatering alt förädling/försäljning. Du har affärskraft och förmåga att se och ta vara på affärsmöjligheter. Du har både en strategisk och operativ förmåga och kan röra dig mellan dessa på ett naturligt sätt. Du är en öppen, prestigelös, involverande och hjälpsam lagspelare med goda projektledaregenskaper.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och dig som individ.

Övrigt

Placeringsort Malmö med ett mindre antal resdagar till närområdet och Jernhusens huvudkontor i Stockholm främst.

Jernhusen samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt med Eva Backstam | 076-000 18 20 eller Johanna Mattsson | 073- 521 65 00

Ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Ansök till tjänsten på www.k2search.se. Urval, intervjuer och tester sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

Executive Search se.