Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Kanalchef

Unicef är en av världens ledande barnrättsorganisationer och vi finns på plats i över 190 länder. Vi har fns uppdrag att se till att barns rättigheter efterlevs. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt – ända upp på regeringsnivå. Unicef arbetar för att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering.

Unicef är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag och regeringar.. Ungefär 50 personer arbetar på kansliet i stockholm och därtill har vi en telemarketingverksamhet med ca 40 personer.

På unicef sverige arbetar vi med insamling, kommunikation och opinionsbildning för att skapa en bättre värld för alla barn. Vill du arbeta med en kombinerad roll som innehåller ledarskap samt strukturera en ny verksamhet i en starkt insamlings- och resultatinriktad verksamhet.

Som kanalchef har du ett övergripande ansvar att driva unicef sveriges telemarketingverksamhet samt verksamheten för värvning av givare genom face-to-face.
syftet med dessa kanaler är att rekrytera nya givare och även att bearbeta och vårda våra befintliga givare för att driva insamling till unicefs verksamhet för barn.

I rollen som kanalchef för privatinsamling:
• har du ansvar för att planera, driva och utveckla insamlingsarbetet i kanalerna tillsammans med ansvariga för de olika målgrupperna.
• har du möjlighet att skapa tillväxt och även driva samarbeten vidare med de externa partners vi anlitar i verksamheterna.

Din profil

• erfarenhet av att leda team inom personlig försäljning, helst både inom telemarketing och f2f.
• vi söker en senior person som är en erfaren ledare, som antingen jobbar i en liknande organisation eller i någon annan bransch som jobbar med personlig försäljning (både rekrytering och lojalitet), t.ex. Via telemarketing och/eller retail/butiksförsäljning.
• som person är du motiverande, ser möjligheter och har en vilja att göra och driva affärer.

Varför unicef?

– du får möjlighet att vara med och strukturera och fortsätta bygga upp en verksamhet med stor potential och utvecklingsmöjligheter
– starkt nätverk internationellt
– arbete i en insamlings- och barnrättsorganisation som ligger långt fram och är ledande i branschen
– möjlighet att arbeta i en organisation med hög ambitionsnivå och kompetenta medarbetare

K2 Search är en väl ansedd aktör inom styrelse och VD rekryteringLäs mer

id609 3