Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Quality & Regulatory Affairs Manager

Scanflex Healthcare är en välkänd leverantör av utrustning till sjukhus och vårdinrättningar runt om i världen. Bolagets produktionsenheter tillverkar högkvalitativa medicinska produkter inom områden som personligt strålskydd, medicinsk bildbehandling och bentäthetsmätning. Alla Scanflex-produkter präglas av hög kvalitet, banbrytande design och innovativa tekniska lösningar. Förutom bolagets egna produkter representerar man också flera av världens ledande leverantörer av medicinsk utrustning inom områden som strålterapi, kvalitetssäkring och nuklearmedicin. Scanflex Healthcare Group har följande affärsområden och dotterbolag: Scanflex Medical, Scanflex Sirad, Scanflex Demetech, Swemac Medical Appliances samt Swedish Medical Imaging Devices. Se www.scanflexhealthcare.com för mer information.

Då nuvarande Quality & Regulatory Affairs Manager går vidare i sin karriär, blir denna befattning ledig. Tjänsten innebär ansvar för den fortsatta uppbyggnaden och utvecklingen av kvalitetssystemen i koncernens bolag och strategiska initiativ, för att säkerställa de kvalitativa målen på kort och lång sikt. Rollen tillser att de kvalitativa målen är i samklang med gruppens övergripande målsättningar.

Tjänsten har två huvudområden:

A) Kvalitetssystemet ISO 13485 i företagen i Sverige och dess implementation i Schweiz.

B) Certifieringar av produkter som tillverkas i koncernen enligt de europeiska MDD/MDR och PPE-Direktiven, samt i utlandet CFDA, FDA, PAL, m fl. länders direktiv.

Rollen rapporterar till koncern-VD och är baserad i Arninge.

Rollen

Q&R-chefen leder och stödjer kvalitetsarbetet inom koncernen, innefattande: Strategiska tillväxtplaner, ISO- och Verksamhetssystemen, Produktkvalitet, Produktutvecklingsprojekt, ansökningar om nya, samt upprätthållandet av befintliga, Produktcertifieringar på samtliga marknader.

Det innebär ansvar för planering och ledning av sagda kvalitetsfunktion och att säkerställa att kvalitetsmålen är tydligt etablerade och verkställda, så att servicenivån ständigt upprätthålls och överträffar förväntningarna.

Funktionen bidrar till de övergripande lönsamhets- och tillväxtmålen genom ansvar för gruppens kvalitetsprocesser, ständiga förbättringsåtgärder och utveckling av kvalitetskulturen.

Q&R-chefen bedriver ett nära samarbete med alla övriga funktioner inom företagen, samt delegerar ansvar till de funktioner som är bidragande till att kvalitetsmålen uppnås.

Profil

Scanflex Healthcare söker nu en person som har lång erfarenhet av den medicintekniska branschen, inkluderande arbete med kvalitetssystem enligt ISO 13485 och produktcertifieringar (se rollens huvudområden ovan), och som har arbetat med kvalitets-, revisions- och förbättringsarbete.

Som person är du självfallet kvalitetsorienterad, men också nytänkande och kreativ, resultatorienterad samt har ett kommersiellt fokus.
Du har förmåga att engagera och motivera dina kollegor i kvalitetsarbetet, där din drivkraft och uthållighet också kommer till sin rätt. Med ett tydligt ansvarsområde så förväntas du vara självständig och ha förmåga att prioritera och organisera både aktiviteter och hur du fördelar din tid mellan koncernens bolag baserat på bolagens behov.

För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Linus Norrbom (linus.norrbom@k2search.se) eller researchkonsult Petter Pålsson (petter.palsson@k2search.se). Då urvalsprocessen sker löpande så ser vi gärna att du skickar din ansökan så snart som möjligt. Ansök till rollen på www.k2search.se. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.

Executive Search se.