Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Kvalitetschef

Ruag space ab ingår i ruag group, ett statligt ägt schweiziskt bolag som tillverkar teknologi inom områdena flyg, rymd och försvar. Ruag space är en oberoende leverantör av rymdmateriel; datorer, mikrovågselektronik, satellitantenner, kontroll- och separationssystem för raketer samt elektroniska system. På ruag space i linköping tillverkas hårdvara till rymdindustrin; separationssystem, adaptrar och dispensrar som gör det möjligt att skjuta upp satelliter i alla storlekar, samt styrsystem till sondraketer. Inom ruag space i sverige är man ca 490 kollegor, varav 130 medarbetare i linköping.

• vill du vara med och kvalitetssäkra morgondagens rymdteknologi?
• har du erfarenhet av strategiskt kvalitetsarbete inom tillverkningsindustrin?
• drivs du av att jobba med att strukturera upp processer och rutiner i ett bolag med stark tillväxt?

Ruag space expanderar såväl internationellt som lokalt. För närvarande byggs det bland annat nya fabriker i florida och alabama och även i linköping har verksamheten växt kraftfullt. En orsak till ruag spaces tillväxt är internetprojektet oneweb där ett stort antal mindre satelliter ska sändas upp i rymden för att skapa tillgång till internet över hela jordklotet.

Det dagliga arbetet ställer mycket höga krav på kvalitet, och kvalitetsavdelningen har en viktig funktion kopplat till både de pågående projekten och verksamheten i stort. Kvalitetschefens övergripande ansvar är att leda kvalitetsfunktionen och att verka som en expert i kvalitetsfrågor. Kvalitetsfunktionen ansvarar huvudsakligen för att säkerställa förtroendet för bolagets kvalitetsarbete och minimera kundens behov av kvalitetsövervakning, samverka med underleverantörer tillsammans med inköpsavdelningen samt harmonisera kundkrav med bolagets kvalitetsnivå. I uppgifterna ingår även att planera och genomföra interna och externa revisioner samt medverka i kunders revisioner.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter

• leda och utveckla arbetsgruppen om 9 medarbetare
• verka som experten inom kvalitetsfrågor
• jobba aktivt i ledningsgrupp, kritisk granskande av verksamhetens kvalitetsaspekter
• att vara operativt ansvarig för funktionens dagliga verksamhet (ca 70% av arbetstiden).
• en operativ roll som project assurance manager (ca 30% av arbetstiden)

Vi erbjuder

• ett engagerande jobb i ett tillväxtbolag med spännande ny teknologi och professionella kollegor
• att få bli del av ”the linköping spirit”, det mindre familjära bolaget i den stora koncernen
• vara med och jobba med morgondagens rymdteknologi

Kvalifikationer

Rätt kandidat har:
• arbetat operativt med kvalitetsfrågor inom tillverkningsindustrin
• erfarenhet av strategiskt kvalitetsarbete
• gedigen kunskap och erfarenhet av att jobba med iso 9001 frågor
• tidigare erfarenhet som chef eller ledare
• akademisk examen: civilingenjör eller motsvarande utbildning

Meriterande

• kunskap inom en-standarderna
• gärna erfarenhet av en organisation i tillväxt

Egenskaper

• motiverande och driven
• utvecklingsorienterad
• strukturerad
• social och team-inriktad
• prestigelös och trygg i sig själv

K2 Search modell av rekrytering visar hur man lyckas med att rekrytera VD . Läs mer

id609 2