Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Affärsansvarig privatinsamling

UNICEF är en av världens ledande barnrättsorganisationer och vi finns på plats i över 190 länder. Vi har FN:s uppdrag att se till att barns rättigheter efterlevs. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt – ända upp på regeringsnivå. UNICEF arbetar för att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först – oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning.

UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag och regeringar. Ungefär 50 personer arbetar på kansliet i Stockholm och därtill har vi en telemarketingverksamhet med ca 40 personer. Läs gärna mer om UNICEF på www.unicef.se.

På UNICEF Sverige arbetar vi med insamling, kommunikation och opinionsbildning för att skapa en bättre värld för alla barn. Som Affärsansvarig på avdelningen för privatinsamling får du möjlighet att arbeta med marknadsföring och affärsutveckling i syfte att driva och öka insamlade medel från privata givare. Rollen innebär att driva breda aktiviteter och kampanjer för områdena testamenten, stiftelser och stora givare. Vidare ansvarar rollen för att driva och hitta nya samarbeten för att få ut våra insamlingsbudskap och erbjudanden brett till marknaden.

I rollen som Affärsansvarig för privatinsamling: 

• Ingår du i ett affärsdrivande team kring privatinsamling och för att aktivt maximera engagemang och insamling från privatgivare
• Har du övergripande ansvar för breda marknadsaktiviteter (massmarknad) för områdena testamenten, stiftelser och stora givare samt material som stödjer dessa affärer, i nära samarbete med kommunikationsavdelningen.
• Arbetar du aktivt med givarinsikter och analys av databas för att kartlägga potential och hitta prospekt
• Tar du fram nya samarbeten för att löpande utveckla privatinsamlingen framåt och hitta nya typer av erbjudanden och distributionsvägar för budskap och erbjudanden.

Din profil

• Erfarenhet av försäljning och/eller insamling
• Erfarenhet av att driva marknads- och kommunikationsaktiviter mot specifika målgrupper
• Erfarenhet av analys av och arbete med databas
• Akademisk utbildning eller motsvarande
• Du har god social förmåga och är duktig på att skapa kontakt och relationer. Du är professionell, självgående, resultatinriktad, driven, uthållig, kreativ och strukturerad.

Varför Unicef?

– Rolig kombinerad roll om du gillar marknadsföring, insamling/försäljning och affärsutveckling.
– Arbete i en insamlings- och barnrättsorganisation som ligger långt fram och är ledande i branschen
– Möjlighet att arbeta i en organisation med hög ambitionsnivå och kompetenta medarbetare
– Starkt nätverk internationellt

Eventuella frågor om tjänsten kan besvaras av Xing Tran (xing.tran@k2search.se) eller Annika Stålhandske Holm (annika.stalhandskeholm@k2search.se) på K2 Search AB. Vi kommer att läsa ansökningar löpande varför vi ber dig att ansöka tjänsten snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se . Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.

Executive Search se.