Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Kommundirektör Lunds Kommun

Lund är en kommun präglad av kunskap, innovation och nytänkande. Staden lockar människor som vill förändra världen.

På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 250 medarbetare med att stödja politiska nämnder och förvaltningar i kommunen.

Vi söker en nyfiken och modig ledare som med ett föredömligt ledarskap kan vidareutveckla kommunen och föra lund framåt.

Vi erbjuder dig

Du erbjuds möjlighet att arbeta i en kommun med ett starkt varumärke som står för stark kunskapsutveckling och innovation. Lunds kommun ligger i framkant inom hållbarhet.

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet är utgångspunkten för kommunens styrning. Tillsammans med förhållningssätten och kommunens grunduppdrag ska den genomsyra allt arbete som utförs i kommunen. Visionen är en språngbräda och ledstjärna både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga, strategiska utvecklingen.

Lunds kommun har en mix av storkommunens frågor kopplade till bland annat forskning och internationellt näringsliv, men även den lilla kommunens närhet till beslut.

Vi söker dig som vill ta dig an denna utmaning och bidra med din erfarenhet, din personlighet, ditt driv och starka engagemang.

Övergripande ansvarsområden

Kommundirektören är lunds kommuns högsta tjänsteman med uppdrag att driva kommunens tjänstemannaorganisation med stort ansvar och frihet. Kommundirektören leder kommunens ledningsgrupp och verkar för att skapa bra förutsättningar för den politiska ledningen att styra kommunen.

Ditt uppdrag är att i samverkan med den politiska ledningens företrädare ha en drivande roll och utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra kommunens organisation och verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv och kommunövergripande frågor.

Din bakgrund/profil

Vi söker en erfaren ledare med bred bakgrund och erfarenhet av motsvarande uppdrag med ett övergripande ansvar.

Du har en bakgrund inom en kommunal/politiskt styrd verksamhet med stor förståelse för de politiska styrprocesserna. Vidare har du en stor vana vid att samverka brett och har ett starkt samhällsintresse. Erfarenhet av kvalitets-, utvecklings-, process- och förändringsarbete är också viktiga faktorer.

Är du den vi söker?

Viktiga egenskaper i denna roll är att du är en trygg, stabil och driven ledare som är beslutsmässig, har förmåga att delegera och skapa tillit. Du är visionär i ditt sätt att leda med en förmåga att staka ut riktningen och skapa ett starkt engagemang.

Strategisk höjd och en god förmåga att se helheten är viktigt samt att du är analytisk, strukturerad och noga med att säkra leveransen. Du har ett långsiktigt tänk och ett helhetsperspektiv. Du är duktigt på att samverka, är lyhörd och diplomatisk.

Övrigt

Lunds kommun strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.

Välkommen med din ansökan!

K2 Search modell av rekrytering visar hur man lyckas med att rekrytera VD . Läs mer

id609 0