Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Kommundirektör Lunds Kommun

Lund är en kommun präglad av kunskap, innovation och nytänkande. Staden lockar människor som vill förändra världen. I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för våra 121 000 invånare, våra företag och för alla som besöker oss.

På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 250 medarbetare med att stödja politiska nämnder och förvaltningar i kommunen. Inom kommunkontoret finns kommunge-mensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, strategisk utveckling och näringsliv.

Vi söker en nyfiken och modig ledare som med ett föredömligt ledarskap kan vidareutveckla kommunen och föra Lund framåt.

Vi erbjuder dig

Du erbjuds möjlighet att arbeta i en kommun med ett starkt varumärke som står för stark kunskapsutveckling och innovation. Lunds Kommun ligger i framkant inom hållbarhet. Det finns en hög ambitionsnivå från politiken och en bred samsyn samt engagerade invånare med höga förväntningar.

Den nya visionen; Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet är utgångspunkten för kommunens styrning. Tillsammans med förhållningssätten och kommunens grunduppdrag ska den genomsyra allt arbete som utförs i kommunen. Visionen är en språngbräda och ledstjärna både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga, strategiska utvecklingen. Visionen är också en viktig del av Ett Lund, styrmodellen i Lunds Kommun.

Lunds Kommun har en mix av storkommunens frågor kopplade till bland annat forskning och internationellt näringsliv, men även den lilla kommunens närhet till beslut. Det finns stora möjligheter att verkligen påverka och skapa resultat i denna roll.

Vi söker dig som vill ta dig an denna utmaning och bidra med din erfarenhet, din personlighet, ditt driv och starka engagemang.

Övergripande ansvarsområden

Kommundirektören är Lunds Kommuns högsta tjänsteman med uppdrag att driva kommunens tjänstemannaorganisation med stort ansvar och frihet. Kommundirektören leder kommunens ledningsgrupp och verkar för att skapa bra förutsättningar för den politiska ledningen att styra kommunen. Kommundirektören är ytterst ansvarig gentemot politiken och har en nära dialog och access till både styrande politiker och oppositionsråd.

Ditt uppdrag är att i samverkan med den politiska ledningens företrädare ha en drivande roll och utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra kommunens organisation och verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv och kommunövergripande frågor. Som kommundirektör är du ett ansikte utåt och ambassadör för kommunen.

Din bakgrund/profil

Vi söker en erfaren ledare med bred bakgrund och erfarenhet av motsvarande uppdrag med ett övergripande ansvar. Du har stor vana och intresse av att leda genom andra och att utveckla andras ledarskap.

Du har en bakgrund inom en kommunal/politiskt styrd verksamhet med stor förståelse för de politiska styrprocesserna. Vidare har du en stor vana vid att samverka brett och har ett starkt samhällsintresse. Erfarenhet av kvalitets-, utvecklings-, process- och förändringsarbete är också viktiga faktorer. Du har en akademisk examen.

Är du den vi söker?

Viktiga egenskaper i denna roll är att du är en trygg, stabil och driven ledare som är beslutsmässig, har förmåga att delegera och skapa tillit. Du är visionär i ditt sätt att leda med en förmåga att staka ut riktningen och skapa ett starkt engagemang. Du är en karismatisk ledare som kommunicerar på ett tydligt och inspirerande sätt med pondus och engagemang, både internt och externt.

Strategisk höjd och en god förmåga att se helheten är viktigt samt att du är analytisk, strukturerad och noga med att säkra leveransen. Du har ett långsiktigt tänk och ett helhetsperspektiv. Du är duktigt på att samverka, är lyhörd och diplomatisk. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och dig som individ.

Övrigt

Lunds Kommun strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.

I denna rekrytering samarbetar Lunds Kommun med K2 Search. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Eva Backstam 076-000 18 20 eller rekryteringskonsult Fredrik Lind 0765-25 90 40. Då urval, intervjuer och tester sker löpande rekommenderar vi dig att skicka in din ansökan snarast. Sista ansökningsdag är 2018-02-15.
Ansökningshandlingar hänvisas till K2 Search, vi föredrar sökningar via annonsen under aktuella uppdrag på www.k2search.se. K2 Search strävar efter att behandla alla kontakter och ansökningar konfidentiellt.

Välkommen med din ansökan!

.