Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Förvaltningschef Miljö och Samhällsbyggnad

Eslövs kommun med sina drygt 33 000 invånare är en kommun i stark tillväxt. Därmed skapas nya arbetstillfällen och möjligheter för hela kommunen att utvecklas. Eslöv är en medelstor kommun där det är nära till det mesta, även till politiker och beslutsfattande.

Närmare 3000 personer arbetar på eslövs kommun. Tillsammans ger de service till kommunens medborgare inom en rad områden: allt från förskola, äldreomsorg, bygglov, miljö och renhållning till transportsystem samt kultur och fritid.

Övergripande ansvarsområden

Förvaltningschefen ansvarar för och driver tre avdelningar; miljö, kart- och bygglov samt gata, trafik och park. Du arbetar med utvecklingen framåt inom områden som bygglov, mätning och gis, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, gator, vägar, trafik och parker, bostadsanpassning, naturvård, miljöstrategiskt arbete och energifrågor.

Din bakgrund/profil

Vi söker en erfaren ledare med bred bakgrund som har erfarenhet av liknande uppdrag med ett övergripande ansvar. Du har stor vana och intresse av att leda genom andra och att utveckla andras självledarskap. Du har en bakgrund inom en kommunal/politiskt styrd verksamhet och stor förståelse för de politiska styrprocesserna. Vidare har du stor vana vid att samverka brett och har ett starkt samhällsintresse samt erfarenhet av kvalitets-, utvecklings-, process- och förändringsarbete.

Är du den vi söker?

Som person är du stabil och trygg med genuint intresse för ledarskap och att utveckla andra. Men även starkt drivande med en förmåga att kunna hantera multidiciplinerade team, delegera och skapa tillit.

Förvaltningen har en ambition om att ytterligare öka fokus på tillgänglighet och användbarhet inom både bygglov och tillsynsärenden, med det tydliga syftet att nå visionen att eslöv ska vara skånes bästa kommun att bo och verka i. Eslövs kommun ska kännetecknas av att det byggs och utformas inkluderande och med mångfald som grund, där alla ska kunna bo och verka jämlikt. Ett viktigt steg i den riktningen är att öka prioriteringen av dessa frågor.

Övrigt

Eslövs kommun strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.

I denna rekrytering samarbetar eslövs kommun med k2 search.

Skicka in din ansökan senast 23/3www.k2search.se. Alla ansökningshandlingar hänvisas till denna hemsida.

Välkommen med din ansökan!

Skapa framgångsrikt VD arbete och registrera dig i K2 Search kandidatdatabas. Läs mer

id609 0