Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

VD

Vi är en nationell inköpscentral som jobbar med att färdigställa hållbara upphandlingar. Sinfra står för Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening. Årligen omsätter vi cirka 600 MKr årligen genom avrop från Sinfras ramavtal. Vi representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter. Syftet med vår verksamhet är att förse våra medlemmar med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår vision är att vara en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamheter. Vi skapar effektivitet och trygghet i kombination med bästa möjliga teknik.

Sinfra söker nu en ny VD till sin växande verksamhet. I rollen som VD för Sinfra så får du ett helhetsansvar för Sinfra och dotterbolaget FVUab. Du kommer att leda en organisation på 10 personer och leder verksamheten utifrån styrelsens direktiv. Du skall se till att leda verksamheten och skapa största nytta för medlemmarna.

Du förväntas utveckla verksamheten och de anställda och och genom att utveckla verksamheten skapa mervärde för medlemmarna. Du förväntas skapa tillväxt i affärsvolymen och öka medlemsbasen inom Sinfra. Du förväntas skapa goda relationer med ramavtalsleverantörer och ha nära kontakt och dialog med medlemmarna inom Sinfra. Du förväntas skapa en tydlig , välorganiserad och effektiv organisation.

Din bakgrund: Du har gedigen ledarerfarenhet med bred kommersiell kompetens. Du har gedigen erfarenhet inom inköp, försäljning och gärna affärsutveckling.

Du har erfarenhet av branschen, eller närliggande branscher.

Som person så är du kommersiell, motivationsskapande , strukturerad , beslutsam och en duktig förhandlare. Du är en ledare som kan bygga team och skapa engagemang.

I denna rekrytering samarbetar Sinfra med K2 Search. För frågor kontakta Petter Pålsson på petter.palsson@k2search.se

.