Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Business Development, Stockholm

Tricorona investerar i och handlar med miljörelaterade marknadsinstrument. Huvuddelen av investeringarna och handeln sker med projektrelaterade utsläppsminskningar, så kallade certified emissions reductions, cers, inom ramen för kyotoprotokollet. Tricorona climate partner erbjuder sina kunder en helhetslösning från analys och beräkning av klimatpåverkan till klimatkompensering via utsläppsminskningar från cdm-projekt.
marknaden för frivillig klimatneutralisering genomgår en stark tillväxt. Ett viktigt område är resor, vilket gör resebyråer och storföretag till prioriterade målgrupper. Ett annat prioriterat område är företag som integrerar klimatkompensation i sin affärsidé, t.ex. Genom klimatneutrala produkter.

Vi erbjuder
detta är en ny spännande bransch med mycket stor potential, där marknaden och miljön möts. Tricorona är i högsta grad ett affärsmässigt företag och som duktig affärsutvecklare har du möjlighet till god marknadsmässig lön samtidigt som du gör en insats för miljön.

Kvalifikationer
• akademisk examen
• flerårig vana från försäljning av komplex karaktär
• god erfarenhet av att hålla presentationer / utbildningar på svenska och engelska
• erfarenhet av försäljning både till slutkund och genom partners

Egenskaper
• affärsmässig
• god samarbetsförmåga
• kommunikativ
• energisk och uthållig
• problemlösande analysförmåga
• kreativ

Bredden i våra Executive Search-projekt innebär kunskap och förståelse för många branscher och funktioner – deras ömsesidiga beroende, likheter och olikheter. Läs mer

id608