Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Riskanalytiker – Operativa Risker, Stockholm

Amf är pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensionslösningar med hög avkastning och låg kostnad. Amf förvaltar 326 miljarder kr (2010-09-30) åt cirka 3,8 miljoner sparare. Amf är ett av sveriges ledande pensionsbolag och en av de största ägarna på stockholmsbörsen. Amf har bara ett kontor och cirka 270 medarbetare. Amf är ett livförsäkringsaktiebolag som till lika delar ägs av lo och svenskt näringsliv. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att amfs vinster i sin helhet tillfaller spararna. Amf arbetar med fokus på tjänstepensioner på både individ- och företagsmarknaden. Samtliga produkter erbjuds antingen som traditionell försäkring eller som fondförsäkring.

Vi erbjuder
idag är vi 270 anställda på amf och vårt kontor ligger mitt i centrala stockholm. Amf:s värdeord är enkelt, tryggt och mänskligt. Viktigt i vår företagskultur är därför ömsesidig respekt, intern öppenhet, tydligt ledarskap och arbetsglädje.

Den samlade kompetensen hos alla medarbetare är en förutsättning för att vi ska nå företagets mål och alla på amf har därför en utvecklingsplan med individuellt uppsatta mål. Varje medarbetare ansvarar själv för sin vidareutveckling men företaget ger förutsättningarna och verktygen. Vidareutveckling behöver inte bara innebära utbildning utan kan också bestå av praktik, medverkan i projekt, arbetsrotation etc.

Kvalifikationer
• akademisk examen, ekonom / jurist
• några års erfarenhet av arbete med riskkontroll, huvudsakligen med inriktning på operativa risker.
• gärna förståelse/kunskap om de vanligaste risk- och avkastningsmåtten och nav kurs- sättning
• bevandrad med begrepp såsom kredit-/motpartsrisk, tracking error, volatilititet, riskjusterad avkastning/performance etc.

Egenskaper
• god samarbetsförmåga
• problemlösande analysförmåga
• strukturerad
• initiativtagande
• flexibel, trivas med både individuellt arbete och leda arbete i grupp.
• god pedagogisk förmåga

Sedan 1996 har K2 Search som rekryteringsföretag utfört över 2500 Executive Search-uppdrag inom olika branscher och funktioner. Läs mer

id608