Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Business controller – Stationer, Stockholm

Jernhusen utvecklar fastigheter på ett sätt som bidrar till en bättre transportsektor och ett grönare sverige. Du kommer att jobba i en expansiv bransch där mycket händer, både nu och i framtiden. Detta är möjligt eftersom jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av sveriges mest spännande fastighetsbestånd längs den svenska järnvägen. Jernhusen kännetecknas av framåtanda och utveckling. Vi drivs av att göra skillnad för människor och miljö. Jernhusen är helägt av svenska staten, har ca 150 medarbetare och huvudkontor i stockholm. Bolaget äger runt 300 fastigheter till ett värde av cirka 9 miljarder kronor.

Vi erbjuder
din placering blir inom avdelningen ekonomi och gemensam service (egs). Du kommer att arbeta dedikerat mot affärsområdet stationer där du stöttar främst affärsutvecklarna när det gäller stora projekt, över 50 miljoner. Exempel på arbetsuppgiver är att stödja affärsansvariga / affärsprojektledare med ekonomisk sakkunskap, analyser, kalkylering, riskhantering och prissättningsmodeller mm. Detta gäller vid alla nya affärer t.ex. Nyuthyrning, omförhandling och investeringar. Dessutom innebär rollen att räkna på business case och kritiskt granska det affärsmässiga i upplägget. Detta är en central roll inom en spännande organisation som verkar inom både fastighets– och järnvägsbranschen. Den pågående avregleringen inom järnvägsbranschen ställer höga krav på affärsmässighet vilket präglar jernhusens företagskultur.

Kvalifikationer
• civilekonom eller motsvarande, alternativt civilingenjör bygg, fastighetsekonom
• minst några års erfarenhet som controller och goda kunskaper inom business controlling.
• vana att självtändigt arbeta med ekonomisk uppföljning och analys av stora projekt, över 50 miljoner.
• förmåga att räkna på business case, investeringskalkyler mm.

Egenskaper
• affärsmässig
• strukturerad
• driven
• kreativ
• relationsskapande
• god analytisk förmåga

K2 Search AB arbetar även internationellt genom rekryteringsnätverket CFR Global Executive Search med representation i över 40 länder. Läs mer

id608