Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Strateg Fysisk Planering, Kungsbacka

Kungsbacka ligger tre mil söder om göteborg. Som en av landets främsta tillväxtkommuner satsar vi hårt på att ha en riktigt bra verksamhet och service med hög kvalitet för våra 74 000 invånare. I kungsbacka är kunnande, öppenhet och självständighet i arbetet viktigt. Ett gott bemötande ska skapa trygghet för invånarna. Vi värnar en god och stabil ekonomi. Vi har ett modernt styrsystem och en ambitiös uppföljning kring resultatet av det vi utför.

Vi erbjuder
kommunen är under de kommande åren inne i ett mycket starkt utvecklingsskede, med många spännande och omfattande utmaningar inom samhällsbyggandet.

Kvalifikationer
• 5 års erfarenhet inom området fysisk planering som planerare, planeringsledare, biträdande länsarkitekt, landskapsarkitekt eller motsvarande.
• högskoleutbildning inom fysisk planering, arkitektur, kulturgeograf eller landskapsarkitekt.
• stort engagemang för verksamhetsområdet och samhällsbyggande.
• erfarenhet av att ha arbetat projektorienterat

Egenskaper
• god samarbetsförmåga
• god analytisk och strategisk förmåga
• förmåga att hantera många projekt parallellt
• god administrativ förmåga.
• kommunikativ i tal och i skrift.

Sedan 1996 har K2 Search som rekryteringsföretag utfört över 2500 Executive Search-uppdrag inom olika branscher och funktioner. Läs mer

id608