Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Sveriges vassaste projektledare, Stockholm

På moment drivs vi av visionen att bli sveriges projektledarcentrum. På moment vägrar vi att acceptera att projekt ”alltid blir sena” och har byggt ett företag kring våra erfarenheter av att genomföra projekt inom uppsatta mål. Moment projektkonsult ab grundades i april 2001. Moment har sedan andra verksamhetsåret drivits utan lånade pengar. Bolaget ägs i sin helhet av medarbetarna. Sedan starten har moment haft en god vinstmarginal. Vi räknar med en tillväxt på minst 30% per år framöver.

Vi erbjuder
på moment jobbar inte vem som helst! det innebär att vi å ena sidan ställer höga krav på dig som vill jobba hos oss men å andra sidan att vi även kan erbjuda en omgivning som få kan matcha. Då vi ska bli sveriges projektledarcentrum och redan har kommit en bra bit på vägen, kommer du att omges av andra mycket kvalificerade konsulter, som alla brinner för projektet som arbetsform. Detta ger en trygghet för kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte. Förutom att bidra med resultat hos våra kunder utgör man som anställd på moment en viktig kugge i uppbyggnaden av ett framgångsrikt företag.

Kvalifikationer
• du har minst tre års erfarenhet av att leda komplexa projekt, gärna ipma- eller pmp-certifiering
• du har en högskoleexamen
• du är mycket målinriktad och har starkt driv
• du är förtroendeingivande och konsultmässig
• du har en hög kommunikativ förmåga – såväl muntligt som skriftligt

Bredden i våra Executive Search-projekt innebär kunskap och förståelse för många branscher och funktioner – deras ömsesidiga beroende, likheter och olikheter. Läs mer

id608