Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Senior konsult Corporate Treasury

Öhrlings pricewaterhousecoopers är sveriges ledande företag inom revision, redovisning och rådgivning med 3000 medarbetare på 125 kontor runt om i landet. Det innebär en mångfald av kompetenser och en geografisk täckning som få kan matcha. Målet är att genom konkreta insatser stödja våra kunder i deras utveckling för att på så sätt öka deras konkurrenskraft.

Idag är vi marknadsledande när det gäller revision och rådgivning inom corporate treasury och deltar aktivt i utvecklingen av processer och styrsystem. Med stor glädje noterar vi också en ökad efterfrågan från våra kunder kring rådgivningstjänster kopplade till företagens ekonomi- och finansfunktioner.

• du ska kunna arbeta självständigt, ta ansvar och ha en god analytisk förmåga.
• erfarenhet med direkt koppling till den finansiella marknaden är ett krav – till exempel från bank, internbank eller som revisor inom området.
• djup kunskap om finansiell riskhantering på företag är ett krav.

Öhrlings pricewaterhousecoopers ska vara, och uppfattas vara, sveriges bästa arbetsplats. Detta innebär en kontinuerlig satsning på våra medarbetare. Denna vision har sedan flera år en bred förankring i företaget. Hos oss får du möjligheter att utvecklas och du får de verktyg du behöver för att bli en av sveriges bästa specialister inom ditt område. Du kan kontinuerligt vidareutbilda dig och du arbetar alltid i team tillsammans med mycket kompetenta kollegor. Hos oss får du hjälp att växa in i din yrkesroll, dels med stöd av din coach och dels i de uppdragsteam du arbetar i. Vi satsar stora resurser på utbildning, både i intern och extern regi. Många kurser är förlagda utomlands. Företagskulturen stödjer i hög grad alla former av utveckling och initiativ. Trevliga lokaler i stockholm.

Sedan 1996 har K2 Search som rekryteringsföretag utfört över 2500 Executive Search-uppdrag inom olika branscher och funktioner. Läs mer

id608