Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Interim Produktionschef – Innovativ aktör inom återvinningsbranshen - Konfidentiell

Företaget knyter samman kunder i lokala kretslopp genom att omhänderta restprodukter där de uppstår, återvinner och omvandla dem till nya produkter. Man är en mycket innovativ koncern som arbetar för en hållbar framtid. Företaget baserar sina återvinningsmetoder på naturens egna processer såsom sol, vind och mikroliv. De återvunna produkterna säljer man tillsammans med ett stort antal andra natur- och trädgårdsrelaterade. I samband med en omorganisation så önskade företaget att få in nya perspektiv och initiativ genom att anlita en interim produktionschef med ansvar för att utveckla processer, arbetsmetoder, skapa ett mer öppet klimat för utvecklingsarbetet samt stabilisera bemanningsplaneringen. Den interima produktionschefen hittades med kort varsel och arbetade med uppdraget i cirka 8 månader för att därefter lämna över till en permanent efterträdare.