Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Interim Change manager - Konfidentiell

Vår internationella kund hade ett behov av ett stort förändringsarbete. Ett kompetensskifte behövdes göra för att möta verksamhetens krav och utmaningar. Vår interima chef behövde tillsammans med teamet skapa nya arbetssättt och fortsatt professionalisering och få in rätt kompetenser på avdelningen. Genom att hyra en chef som tog funktionen till nästa nivå är nu företag rustade för framtiden.