Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Programchef - SKL International

SKL International är Sveriges Kommuner och Landstings organisation för internationellt utvecklingssamarbete. Vi arbetar med utveckling av demokrati, god samhällsstyrning och effektiv service på lokal nivå i Sidas samarbetsländer. Svenska kommuner, landsting och regioner är en viktig kunskapskälla för vårt uppdrag. Vi är ca 30 projektledare, ekonomer och experter på huvudkontoret i Stockholm, och har runt 50 internationella kollegor i våra projekt i t.ex Ukraina, Kenya, Myanmar, Serbien, Colombia och Irak. Mer information om oss finns på www.sklinternational.se.

SKL International utvecklar nu sin verksamhet ytterligare, och rekryterar därför två programchefer som kommer ingå i företagets ledningsgrupp. Rollerna är nya och kommer arbeta mycket nära varandra. Organisationen befinner sig i ett mycket spännande utvecklingsskede och som programchef kommer du få stort inflytande och påverkansmöjlighet i att leda denna förändring.

Din roll

Som programchef ansvarar du för hälften av företagets totala projektportfölj och för att alla projekt löper på och producerar önskade resultat inom budget- och tidsramar. Det innebär att vara ett strategiskt stöd till projektledarna som har det operativa ansvaret.

I ditt uppdrag ingår att utveckla projektledarrollen, men även att utforska och pröva nya sätt för utvecklingsarbete, former för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan projekten. Detta för att få igång ett mer tydligt och strukturerat lärande i organisationen. Som programchef har du ansvar för att rekrytera och arbetsleda de medarbetare som driver projekten. I nuläget rör det sig om ca 10-12 personer med hög kompetens inom organisationens verksamhetsinriktning.

Du säkerställer att projektutvecklingen sker så effektivt som möjligt och att den är anpassad till finansiärer, partners önskemål och andra ingångsvärden. I detta ingår även att systematiskt följa upp och utvärdera processens olika delar och arbetssätt för att kunna dra lärdom av erfarenheter, samt förbättra process- och arbetssätt. Som ansvarig ledare kommer du att både strategiskt och kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling, och att ge goda förutsättningar för medarbetare att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett optimalt sätt.

Du har fullt budget- och personalansvar.

SKL International har sitt kontor på Södermalm i centrala Stockholm.

Kvalifikationer

Du är en trygg person med stor ledarerfarenhet. Du lyssnar, argumenterar och motiverar när så behövs för att driva utveckling och implementera förändringar. Erfarenhet av projektledning och internationellt arbete är en nödvändighet för att kunna ge adekvat stöd till medarbetarna. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat i en organisation som relaterat till demokratiutvecklingsprocesser internationellt. En stor del i denna roll innefattar utvecklingsarbete, vi ser därför att du innehar kompetens att leda och arbeta med förbättrings- och förändringsarbete.

Vi ser att du har akademisk utbildningsbakgrund och har mycket god språklig förmåga i både svenska och engelska. Ytterligare språk är meriterande.

Ansökan

SKL International samarbetar med K2 Search i den här rekryteringen. Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Gabriella Huss, senior rekryteringskonsult (gabriella.huss@k2search.se). Sista ansökningsdag är den 19 augusti. Då vi själva är på semester stora delar av juli och till viss del även i augusti, så svarar vi på mailförfrågningar under vecka 30, samt fr om vecka 33. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Ansök via K2 Search webbsida och anvisad sökfunktion.