Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

HR-chef AJ Produkter - AJ Produkter AB

AJ Produkter AB med huvudkontor i Halmstad i Sverige är ett familjeföretag som startades 1975 och som idag har utvecklats till en koncern med 26 bolag, 850 anställda och en omsättning på 1,8 miljarder SEK. Företaget verkar i 19 länder och är en ledande leverantör inom kontors-, lager- och verkstadsinredning med egen produktion av möbler, skåp och hyllor. Genom hög kvalitet, konkurrenskraftiga priser och en god och personlig service har AJ Produkter både nöjda återkommande kunder såväl som motiverade och engagerade medarbetare. Läs mer om
AJ Produkter på
www.ajprodukter.se.

HR-chef

AJ Produkter är ett familjeföretag med en tydlig och långsiktig ägare med stor investeringsvilja. Företaget befinner sig på en mycket stark tillväxtresa med höga mål och tydliga strategier för de kommande åren. Kulturen kännetecknas av entreprenörsanda, kundfokus och dynamik. Det finns ett behov att bygga och vidareutveckla strategisk och operativ HR på alla nivåer inom företaget. HR-chefen rapporterar direkt till VD och ingår i ledningsgruppen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Strategiskt och operativt huvudansvarig för all HR inom AJ Produkter både lokalt och mot dotterbolagen internationellt samt producerande enheter.
 • Aktivt arbeta med företagets kärnvärden och kultur och vara drivande i framtagandet av planer och aktiviteter för att stärka arbetsgivarvarumärket
 • Långsiktig kompetensförsörjning och rekrytering av nya medarbetare
 • Kompetenskartläggningar, successionsplanering och talent review
 • Stöd till chef och medarbetare i frågor som rör HR-området (t.ex. lagar, avtal, on/off boarding, arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor)
 • Övergripande ansvar för genomförande av medarbetarundersökning och utvecklingssamtal
 • Lönerevision och tjänstepensionsfrågor
 • Uppdateringar av företagets rutiner och policys

Kvalifikationer

 • Akademisk examen inom HR, PA eller liknande
 • Du har minst 5-års erfarenhet som HR-chef
 • Du kan påvisa att du medverkat till att vidareutveckla organisation, chefer och medarbetare
 • Positivt om du tidigare agerat i ägarlett företag som ständigt utvecklas och förflyttar sig
 • Du har tidigare arbetat i internationell miljö
 • Du talar och skriver svenska respektive engelska obehindrat

Personliga egenskaper

 • Du delar våra värdeord: Lyhördhet – Hjälpsamma – Smarta – Kunniga
 • Du står för ett modernt och situationsanpassat ledarskap med förmåga att skapa förtroende och goda relationer med chefer och medarbetare
 • Prestigelös och trygg person som drivs av att utveckla människor
 • Resultatorienterad med vilja att leverera över förväntningar
 • Hög självständighet och beslutsförmåga
 • Du agerar strukturerat och systematiskt med fokus på satta mål
 • Du kommunicerar obehindrat i både tal och skrift
 • Modig och gillar att bryta ny mark

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rekryteringskonsult Martin Edqvist på 076-5454028 eller researchkonsult Johanna Mattsson på 073-5216500. Då urval och intervjuer påbörjas snarast rekommenderar vi att du söker tjänsten omgående. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. 

Välkommen med din ansökan!