Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Generalsekreterare - BARNfonden

Barnfonden är en politiskt och religiöst obunden utvecklingsorganisation som arbetar för att alla barn ska kunna utvecklas och nå sin fulla potential. Barnfonden är medlem i det internationella nätverket, ChildFund Alliance, där 11 barnfokuserade organisationer tillsammans stödjer fler än 14 miljoner barn världen över. Tillsammans arbetar Barnfonden för att skapa långsiktig och meningsfull förändring för utsatta barn och familjer i fler än 50 länder. Barnfonden stödjer utvecklingsarbete i 19 länder i Afrika, Asien och Latinamerika genom samarbete med amerikanska ChildFund International och australiska ChildFund Australia.

De globala målen för hållbar utveckling riktar sig till alla världens länder. På Barnfonden är de globala målen ett ständigt närvarande ramverk. Genom långsiktigt arbete med fokus på barn och insatser inom utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd bidrar Barnfonden till att flera av delmålen ska bli verklighet. Barnfonden och ChildFund Alliance har varit särskilt pådrivande för att få igenom delmål 16.2: Att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn. Behovet av Barnfondens långsiktiga arbete är större än någonsin tidigare och ser därför positivt på organisationens möjligheter att växa. Barnfondens arbete finansieras av medel från privatpersoner, företag, institutioner och stiftelser. Vi arbetar efter branschorganisationen FRII:s riktlinjer för insamling och vi följer också ChildFund Alliance insamlingspolicy. Övergripande princip för insamlingsarbetet är att förhållandet mellan Barnfonden och våra givare ska präglas av respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. För mer information www.barnfonden.se

Uppdraget som Generalsekreterare

Programverksamheten är en växande del för Barnfonden, dock är fadderverksamheten fortfarande den huvudsakliga verksamhetsinriktningen. För att kunna utvecklas framåt behöver man tänka mer kommersiellt, där programverksamheten är en del men också utvecklandet av företagssamarbeten. Det är Generalsekreterarens roll att sätta strategin för de olika samarbetena och vara drivande i utvecklingen av organisationen.

Uppdraget som Generalsekreterare innefattar att skapa en strategi för hur Barnfonden ska bedriva sin verksamhet framåt, hitta en stabilitet i organisationen men även få till en tillväxt. Som generalsekreterare kommer man bidra till kommersialisering av organisationen.

Arbetet för generalsekreteraren kommer att innebära ett fullt verksamhetsansvar, vad gäller personal, intäkter och affärsutveckling. Man kommer att vara drivande i strategiarbetet och arbetsmiljöfrågor.  

Ledarskapet är avgörande för att utveckla och driva organisationen mot uppsatta, långsiktiga målsättningar. I detta ingår att se över strukturkapitalet och organisationen. Generalsekreterare kommer att vara drivande i partnersamarbeten, där man ser att det finns mycket att vinna i att skapa gemensamma program med andra ideella organisationer.

Som Generalsekreterare är man ansiktet utåt och kommer verka i en bredd av externa och mediala sammanhang. Du kommer att bygga förtroendefulla relationer, samt nätverka för att synliggöra Barnfonden som organisation och bädda för nya samarbeten.

I rollen som Generalsekreterare för Barnfonden kommer du aktivt medverka till arbetet inom och för Childfund Alliance, den globala allians av internationella barnrättsorganisationer som Barnfonden ingår i.

Profil

  • Tidigare erfarenhet från idéburen sektor, med koppling till området barnrätt, mänskliga rättigheter och/eller de globala hållbarhetsmålen (SDG).
  • Exekutiv ledarbakgrund som på ett utmärkande och framgångsrikt sätt skapat tillväxt med god lönsamhet och professionalisering
  • Verksamhetsansvar (Personal, P&L etc.), dvs varit ledare för en verksamhet och personal med dignitet och komplexitet där strukturer, processer, ledarskap, medarbetarskap har möjliggjort goda verksamhetsresultat ur både finansiella som värderingsdrivna målperspektiv
  • Utmärkande kommersiella framgångar med påvisbara mycket goda resultat från försäljning/insamling/affärs- och verksamhetsutveckling på liknande nivå som uppdraget som Barnfondens Generalsekreterare innebär, dvs ha förmåga och erfarenhet att få gehör och genomslag i relation till näringslivets företagsledare, opinionsbildare och påverkare
  • Framgångsrikt initierat och implementerat verksamhets- och utvecklingsarbete – dvs drivit förändringsledning till att bli en högpresterande verksamhet mot uppsatta mål

Ansökan och kontaktuppgifter

Tjänsten är en heltids- och tillsvidareanställning, har sin naturliga placering i Malmö (där kontoret finns), och kräver aktiv närvaro i Stockholm i sammanhang som är relaterade till barnrätt och de globala hållbarhetsmålen. Det är således väsentligt att du har möjlighet att verka från båda orter i detta uppdrag. Sista ansökningsdag är 12 december, men vi vill gärna tillsätta tjänsten så snart som möjligt, så hantering och urval av kandidater kommer att ske löpande. Om du tycker att tjänsten känns intressant och något som kan passa dig, sök gärna så snart som möjligt. 

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansvariga konsulter är Gabriella Huss, senior rekryteringskonsult tel 0708-68 58 45, gabriella.huss@k2search,se samt Madeleine Tidehorn, researchkonsult tel 070-741 44 86, madeleine.tidehorn@k2search.se.