Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Kommundirektör - Kristianstads kommun

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig, som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Kristianstads kommun befinner sig i en expansiv utveckling vad gäller byggnation och infrastruktur vilket innebär nya spännande utmaningar för kommunens organisation.

Kommunledningskontoret har, inom ramar och direktiv som kommunstyrelsen anger, ansvaret för att leda, samordna, följa upp och utveckla kommunens verksamhet utifrån en helhetssyn. Syftet är att bidra till en positiv utveckling av villkor och förutsättningar för boende, arbete, företagande, studier och besök i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret har idag ca 230 medarbetare och ansvarar för kansli, service, HR, ekonomi, IT samt tillväxt och hållbar utveckling. Från och med 2021-01-01 växer kommunledningskontorets organisation med ytterligare ca 400 medarbetare då verksamheterna kost, lokalvård, fordon/transport och intern service går samman i en gemensam serviceorganisation.

Vi söker dig som vill som vill anta utmaningen att leda och utveckla Kristianstads kommuns organisation in i framtiden.

Som chef i Kristianstads kommun erbjuds du ledarutveckling, ledarstöd och strukturerad uppföljning av ditt chefsuppdrag. Läs mer om chefsuppdraget i kommunens Ledarpolicy på www.kristianstad.se

Uppdraget

Som kommundirektör är du, i rollen som kommunens ledande tjänsteman, länken mellan kommunstyrelsen och den operativa verksamheten med ansvar för samordning mellan förvaltningarna. Genom tydligt ledarskap i bred samverkan internt och externt ska du initiera utveckling och effektivisering av processer utifrån den övergripande kommunnyttan, skapa och utveckla arenor för dialog med förtroendevalda och kunder samt vara VD i Kristianstads kommunföretag AB.

Kvalifikationer

Vår kommundirektör har relevant högskoleexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, gedigen erfarenhet av att leda större organisationer, erfarenhet av att driva strategiskt utvecklingsarbete på hög nivå samt att arbeta med interna och externa uppdrag som spänner över olika samarbetsytor. Det är en merit om du har erfarenhet av att verka i en politiskt styrd organisation, näringslivsfrågor, aktiebolag och koncernbildning samt att möta press och media.

Du är en aktiv och utåtriktad ledare med god självkännedom, starkt integritet, lyhördhet och med vana att agera, handla och fatta beslut. Du är en resultatinriktad nätverksbyggare med förmåga att planera, driva och utveckla en verksamhet i förändring där din förståelse för förhållandet mellan helheten och delarna ger mervärde. Vi förutsätter att du har goda datorkunskaper i Officepaketet samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Körkort är ett krav.

Anställningsvillkor

Kommundirektören är direkt underställd kommunstyrelsen. Anställningen är tillsvidare med ett så kallat VD-avtal. Tillträde enligt överenskommelse.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning genomförs därför före anställning, vilket kräver svenskt medborgarskap.

Befattningen avses krigsplaceras vid Kristianstads kommun.

I denna rekrytering samarbetar Kristianstads kommun med K2 Search. Mer information om befattningen kan lämnas av Eva Backstam, telefon 076-0001820 eller Linus Nilsson, telefon 070-891 82 81 För konfidentiell intresseanmälan kontakta K2 Search.

Fackliga kontakter:Saco-rådet Kerstin Larsson-Haglund 0733-135589
Vision Veronica Johansson 044-136282
Kommunal Rebecca Lejon 044-134880
Lärarförbundet Birgitta Olsson 044-134888
Lärarnas Riksförbund Lars Nilsson 0733-139599