Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

CFO - Systecon AB

Systecon är experter på Life Cycle Management. Systecon har lång erfarenhet från att arbeta med några av de mest komplexa teknikprojekten i Sverige och världen. Systecon och Opus Suite bidrar varje dag till överblick och välgrundade beslut i en mängd branscher och för hundratals ledande företag och organisationer i fler än 25 länder över hela världen. Systecon arbetar i många branscher men har särskild erfarenhet från järnväg och transport, försvarsbranschen och energisektorn. Systecon hjälper andra genom livscykelns alla faser.

Systecon har idag ca 60 anställda med säte i Stockholm. Företaget finns representerat på flertalet platser internationellt. För mer info https://www.systecongroup.com/se/

Systecon befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas, med sikte på kraftig expansion och vidareetablering globalt. Utöver den expansionsresa som Systecon står inför, kommer man utveckla sitt produkterbjudande och utöka digitaliseringen av verksamheten. Systecon har utifrån denna internationella expansion sett behovet av en strategisk och affärsinriktad CFO som kommer erbjudas en nyckelroll i den expansionsresa bolaget nu står inför. Utmaningar är att växa framgångsrikt med alla risker i åtanke som kommer med fokus på tillväxt.

Stort fokus kommer ligga på att skapa struktur kring bolagets internationella expansion samt etablera rutiner som ska finnas på plats gällande kravställningen på internationella dotterbolag, franchisetagare och samarbetspartners. CFO kommer att tillsammans med VD och ledningsgrupp driva riktning och framgång för organisationen samt bidra med att utveckla ett globalt perspektiv genom internationell exponering.

Övergripande ansvar:

 • Stödja CEO och ledningsgrupp i den strategiska affärsplaneringen
 • Driva och ansvara för den finansiella planeringen
 • Driva utveckling av koncernens bolagsstyrning
 • Ansvara för riskhantering/bedömning – analys av företagets skulder och investeringar
 • Vara bidragande och beslutsfattande kring investeringsstrategier genom god bedömningsförmåga  gällande kassa- och likviditetsrisker
 • Kontroll, uppföljning och utvärdering av företagets finansieringsbehov samt kapitalstruktur
 • Som CFO kommer du ha det övergripande ansvaret att skapa, utveckla och driva en ekonomiverksamhet som är effektiv och ändamålsenlig

Din profil

 • Erfarenhet av effektiv strategisk finansiell planering och genomförande
 • Ledarerfarenhet av ett team, personalansvar
 • Gedigen erfarenhet av bokföring/redovisning samt övergripande, strategiskt finansiellt arbete
 • Erfarenhet av senior roll, helst som CFO eller likvärdigt
 • Praktisk erfarenhet och kunskap i finansiella mjukvaruverktyg
 • Gedigen kunskap om GAAP /IFRS och finansiell rapportering
 • Akademisk examen

På Systecon får man möjligheten att tillhöra ett välmående bolag med fin historia och med ledande position inom nischsegmentet Life Cycle Management. Detta är en möjlighet att ta ett bolag i välmående finansiell situation med en bra grund att stå på till nya marknader tillsammans med VD, ledning, senior partnergrupp och medarbetare.

Som CFO spelar man en nyckelroll i den kommande expansions- och tillväxtfasen och man kommer få chansen till att göra skillnad på kort och lång sikt. Det kommer vara ett stort fokus på tillväxt och utveckling av bolaget vilket ger rätt person stora möjligheter till stark personlig utveckling.

Låter detta intressant hör av dig till ansvarig rekryteringskonsult Gabriella Huss på K2 Search, tel 0708-68 58 45, mail gabriella.huss@k2search.se eller reserachkonsult Sofia Gustafsson tel 0763-35 04 59, mail sofia.gustafsson@k2search.se.
Sista ansökningsdag 19 april.