Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Group Treasurer - Holmen AB

Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 300 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid och värde för aktieägare, kunder och samhälle. Vår omsättning uppgår till drygt 16 Mdr, med ett marknadsvärde på 65 Mdr och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Välkommen att besöka holmen.com för mer information.

Vår affärsidé är att äga och förädla skog. Vi skapar värden som består över tid och bidrar samtidigt med en klimatnytta på 6,4 miljoner ton koldioxid per år. Vill du jobba i en framtidsbransch med en klimatsmart råvara som utgångspunkt? Har du drivet att utvecklas i ett börsbolag inom skogsindustrin och brinner för finansiella frågeställningar? Välkommen då till rollen som Group Treasurer!

Om oss

Holmen har sitt koncernkontor med säte i Stockholm. Där finns centrala funktioner inom hållbarhet, kommunikation, inköp, utveckling, HR, ekonomi & finans samt juridik. Dessa funktioner stöttar verksamheten och driver koncerngemensamma frågeställningar framåt. Inom den koncerngemensamma ekonomifunktionen tillsätts nu en ny roll som skall ansvara för koncernens treasury avdelning.

Om tjänsten

Treasuryavdelningen, som är en del av Koncernstab Ekonomi- och Finans, är koncernens internbank och ansvarar för koncernens finansiering, finansiella riskhantering och cash management. Som chef för avdelningen förväntas du leda arbetet med att säkerställa koncernens finansieringsbehov på både lång och kort sikt, proaktivt hantera koncernens finansiella risker såsom valuta, ränte- och energiprisrisker samt tillse att koncernens bankkontostrukturer är effektiva och ändamålsenliga.

Du kommer även bevaka den makroekonomiska utvecklingen och dess påverkan på koncernen i allmänhet och finansfrågor i synnerhet samt bidra till att koncernens pensionsförvaltning optimeras. Därutöver kommer du också ansvara för redovisning och controlling av finansverksamheten samt delta i olika projekt både inom och utanför Koncernstabens ansvarsområde.

Tjänsten är placerad i Stockholm, rapporterar till Head of Group Finance / Deputy CFO.

Vi erbjuder

Holmen erbjuder en utmanande och ansvarsfull roll med stora utvecklingsmöjligheter i en internationell och välmående organisation. Holmen har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av dess värderingar mod, engagemang och ansvar. I din roll har du möjlighet att bidra till Holmens samt din egen utveckling och framgång.

Om dig

För att lyckas och trivas i rollen ser vi det som avgörande att du har ett strukturerat och proaktivt arbetssätt. Du bör ha sammantaget minst 10-års erfarenhet från finansområdet, antingen från företagstreasury, bank- eller konsultverksamhet med inriktning treasury. Att du har tidigare erfarenhet från riskhanteringsarbete är ett krav och vi ser det som en stor fördel om du därutöver även har erfarenhet från arbete med finansiering och cash management. Att kommunicera tydligt på såväl svenska som engelska ingår i rollen.

Vi lägger stor vikt vid din personlighet, att du har ett eget driv men också en god förmåga samt vilja att leda och engagera dina medarbetare och bidra även till kollegors utveckling genom en prestigelös och ödmjuk inställning till både ditt eget och andras arbete.

Din ansökan

Holmen samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Samtliga ansökningar hanteras av K2 Search, eventuella frågor om tjänsten kan besvaras av Petter Pålsson, petter.palsson@k2search.se eller Anette Andersson anette.andersson@k2search.se på K2 Search. Vi kommer att läsa ansökningar löpande varför vi ber dig att ansöka tjänsten snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.