Detta uppdrag är redan tillsatt. Det finns 50 andra aktuella uppdrag att söka idag.

Produktmarknadschef Healthcare, Lund

Anoto Group AB har utvecklat en den unika teknologin för digital penna och papper som möjliggör överföring av handskriven text till digital form. Företaget grundades 1996 och idag ligger huvudfokus på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t.ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto är ett litet produktbolag som genom ett globalt partnernätverk verkar på en stor internationell marknad. Anoto Group har ca. 115 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på den Nordiska börsens Mid Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Ett omväxlande arbete i ett spännande svenskt, internationellt företag, som fortsätter att växa. Tjänsten är nyckelbefattning för Anotos framtida möjligheter att utveckla sina affärer inom området Healthcare. Rätt person har mycket stora möjligheter att påverka affärsområdets totala utveckling. Detta innebär ett nära samarbete med alla avdelningar internt och viktiga partners. Du kommer att ha en viktig funktion avseende Anotos tillväxt och i tjänsten finns ett starkt internationellt inslag. Du blir vår officiella talesperson inom området Healtcare. Viktig för att lyckas är att du har en internationell säkerhet och vana att hantera olika kulturer och situationer.

• god kommunikativ förmåga
• analytisk
• drivande
• säljande
• kunskap om Healthcare området
• ekonom alternativt farmaceutisk utbildning
• flytande engelska i tal och skrift

Önskas ytterligare information är du välkommen att ta kontakt med K2 Search AB, Åsa Mitsell, tfn 040-622 87 00. Ansökningar och kontakter med K2 Search behandlas konfidentiellt.
Detta uppdrag är redan tillsatt
 • Stockholm
  Sveavägen 13, Plan 14
  111 57 Stockholm
  +46 (0)8 642 87 00

   

  Köpenhamn
  Frederiksborggade 15
  1360 Köpenhamn
  +45 31 12 33 00

 • Göteborg
  Kungsgatan 20
  411 19 Göteborg
  +46 (0)31 776 90 00

 • Malmö
  Djäknegatan 23
  211 35 Malmö
  +46 (0)40 622 87 00

 • Linköping
  Storgatan 28
  582 23 Linköping
  +46 (0)13 327 02 10

 • Uppsala
  Svartbäcksgatan 8, 1 tr
  753 20 Uppsala
  Mob +46 73 543 74 12

Visa mobil sidan