Vxl: +46(0)10-214 66 46

VD & CFO till AF Gruppen Sverige AB

Kund

AF Gruppen Sverige AB

Uppdrag

Executive Search

Roll

VD & CFO

AF Gruppen är en ledande entreprenör- och industrikoncern. Målet med vår verksamhet är att skapa värden för kunder, aktieägare, anställda och resten av samhället.

Kort bakgrund till uppdraget som K2 Search har bistått er med, vilka utmaningar stod ni inför?

K2 har genomfört ett flertal rekryteringar åt oss på VD-/ledningsnivå då vi haft en kraftig tillväxt de senaste åren och har behövt bemanna verksamheten med kompetens för att fortsätta växa.

Varför valde ni K2 Search som executive search-partner?

K2 har en välfungerande process där man som uppdragsgivare känner att man har god insyn i aktuellt läge och uppdragets olika faser. K2 hanterar såväl kandidater som uppdragsgivare på ett professionellt och tydligt sätt. Jag uppfattar att kandidaterna var nöjda med den processen oavsett om de fick jobbet eller ej.

Hur bedömer du resultatet av rekryteringen?

Resultatet har varit bra. Vi har fått in rätt kompetens i vår verksamhet som såväl kan hantera dagens utmaningar som vara med och växa med oss i enlighet med vår tillväxtplan.

Hur tycker du att samarbetet med K2 har fungerat?

Samarbetet har präglats av öppenhet, effektivitet och tillförlitlighet vilket jag som uppdragsgivare uppskattar.

Vilka fördelar ser du med att anlita en extern samarbetspartner för executive search?

Möjligheten att få en tredje parts ögon på såväl vårt upplevda behov som kandidaternas förmågor, möjligheten att genomföra en konfidentiell process samt tillgång till ett stort nätverk av kandidater.

 

Lär dig mer om hur vi på K2 Search jobbar med Executive Search eller varför analys äter nätverk till frukost.

Icon

”Samarbetet har präglats av öppenhet, effektivitet och tillförlitlighet vilket jag som uppdragsgivare uppskattar.”

Andreas Rydbo, VD AF Gruppen Sverige