Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Ekonomi- redovisningschef


veidekke bostad ingår i den norska koncernen veidekke asa som är skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. veidekke är noterat på oslobörsen och har aldrig gått med förlust sedan företaget grundades 1936! koncernen omsätter drygt 21 mdr norska kronor och har drygt 6 500 anställda i skandinavien. veidekke bostads verksamhet innefattar hela processen inom bostadsutveckling. från idé, mark- och fastighetsförvärv, planprocess och projektering till försäljning, produktion och inflyttning. våra utvecklingsprojekt är i huvudsak helägda av veidekke bostad, men vi driver även projekt i partnerskap eller i gemensamt bolag med andra affärsutvecklare, markägare och/eller investerare. vi utvecklar såväl bostadsrätter som äganderätter och hyresrätter och är verksamma i mälardalen, västra sverige och skåne. för mer information besök www.veidekkebostad.se

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id511