Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Chef Försäkringsenheten

Bliwa är ett kapitalstarkt, kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på personriskförsäkringar för företag och organisationer. Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Bliwa är idag en ledande aktör inom personriskförsäkring. Bliwa har haft en genomsnittlig tillväxt på ca 20 % de senaste 10 åren och kunderna utgörs av ett tiotal organisationer och flera tusen företag, däribland ett drygt 30-tal av Sveriges 100 största bolag. Läs mer om Bliwa på deras hemsida; www.bliwa.se.

Försäkringsenheten omfattar skadereglering, riskbedömning, affärsstöd, två kundtjänster och vårdplanering. Försäkringsenheten har idag ett 30-tal medarbetare. Enhetschefen leder verksamheten med hjälp av tre gruppchefer. Enheten har vuxit kraftigt under de senaste åren och en förväntad fortsatt tillväxt av affären har ökat behovet av en sammanhållen verksamhetsutveckling och ett fokus på både personalledning och processutveckling.

Bliwa har påbörjat ett omfattande utvecklingsarbete, vars huvudsakliga syfte är att sätta kunden i centrum bl.a. genom att förenkla försäkringshanteringen, såväl internt som externt för kunder och samarbetspartners. Ett ökat fokus på individkundens behov, beteende och den individuella dialogen skall uppnås genom digitalisering, ökad begriplighet i allt det vi gör, samt genom effektivisering av arbetsuppgifter och processer. Försäkringsenheten har en central roll i detta utvecklingsarbete.

Du får ansvaret att fortsätta leverera excellent service till Bliwas kunder, parallellt med att bygga och leda transformationen till en än mer kundanpassad, effektiv och flexibel kundcenterfunktion.

Rollen

• En befattning som enhetschef över tre gruppchefer samt sex direktrapporterandemedarbetare i en av enhetens kundtjänster.
• En viktig del i arbetsuppgiften är ledarskapet för enheten – med fokusering på samordning,verksamhetsutveckling och personalledning – där du också leder som chef över chefer.
• Verksamhetsutveckling handlar om att bygga och utveckla organisationen för att skapamöjligheter för;
-ökad digitalisering av tjänster och interna processer
-fördjupad specialistkompetens för att möta försäkringstagarnas frågor
-skapa förutsättning för försäljning inom kundtjänst
-samordning av enhetens verksamhetsutvecklingsarbete med övriga delar av Bliwa.

Kvalifikationer

• Erfarenhet av verksamhetsutveckling med särskilt fokus på digitalisering
• Gedigen ledarskapserfarenhet och dokumenterad erfarenhet av att ha drivitförändringsarbete
• Akademisk utbildning
• Erfarenhet av kundtjänstarbete, gärna egen erfarenhet från försäkringsbranschen
• Meriterande att ha lett chefer eller projektledare inom en liknande organisation

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Josefin Cohen på K2 Search AB, maila till josefin.cohen@k2search.se.  Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast, dock senast den 27/5 2016. Ansökningar via www.k2search.se .

Executive Search se.