Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Manager, Stena Way of Logistics

Affärsområdet recycling är en del av stena metallkoncernen. Recycling bedriver återvinning på fem geografiska marknader i olika bolag samlade under namnet stena recycling. Avfall från hela samhället förädlas på någon av de cirka 175 anläggningarna. ”i vår värld är ingenting förbrukat. Vi samlar in allt tänkbart restmaterial som uppstår från både verksamhet och produktion. Vi förädlar materialen och låter dem leva vidare som råvaror till nya produkter eller ny energi. På så vis gör vi återvinning till en hållbar affär för ditt företag samtidigt som vi tillsammans hjälps åt att maximera en återanvändning av jordens ändliga resurser. För oss är det ett arbete som aldrig tar slut.” mer info via hemsidan: www.stenametall.se
den affärsmässiga framgången för affärsområdet recycling är en balans mellan flera viktiga parametrar, där transportkostnaderna är en viktig sådan. Dessa är en betydande del av kostnadsmassan och det finns stora möjligheter till besparingar och synergier inom affärsområdet. Den nyinrättade rollen som manager stena way of logistics kommer att få det övergripande ansvaret för affärsområdet att identifiera och ta till vara dessa.

Manager stena way of logistics blir en central nyckelroll med strategisk betydelse för affärsområdet. Du ansvarar för effektiviseringen och optimeringen av stena recyclings transportkostnader med bibehållen eller förbättrad service för kunderna.  i rollen ligger ansvar för implementering och harmonisering av it-verktyg och processer, samt framtagning av kpi:er, mätetal och ”best practice” som bas för ett förändringsarbete. I nära samarbete med de lokala logistikcheferna kommer du att utveckla och implementera affärsområdets strategier för enhetliga, optimerade och effektiva transporter och logistiklösningar. initialt handlar det om att leda arbetet med att rulla ut vår gemensamma it-plattform i finland och polen.

Vi erbjuder

en strategisk nyckelposition i ett internationellt företag där transporter och logistik är en betydande del av verksamheten. Rollen är en central stabsfunktion med hög påverkans- och frihetsgrad i en internationell kontext. Du kommer att leda ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete med stor potential till förbättringar.

Vi söker dig som har/är

• lång relevant och kvalificerad erfarenhet från arbete i logistik- eller transportbranschen i en internationell miljö
• bakgrund från komplexa koncernstrukturer och erfarenhet av matrisorganisationer
• affärsinriktad och operativ med helhetssyn, starkt driv och initiativförmåga
• kunskap att använda relevanta it-verktyg för transportoptimering
• förmåga att kommunicera på ett rakt, tydligt och enkelt sätt
• van att samarbeta, skapa förtroende och delaktighet på olika nivåer
• självgående med vana att arbeta genom andra
• analytisk och lösningsorienterad
• prestigelös, lugn och trygg
• relevant akademisk utbildning

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611