Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Strategisk HR-chef

Consilium marine & safety är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. En ledstjärna i consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på omx nordiska börs stockholm, har mer än 700 anställda och omsätter drygt 1200 msek.

Consilium marine & safety är ett stabilt och lönsamt bolag inne i en tillväxtfas. För att stödja affären och organisationens utveckling mot de strategiska målen skall nu en strategisk hr-chef rekryteras.

Som strategisk hr-chef har du fokus på att stärka den internationella hr-strukturen samt att erbjuda ett aktivt stöd för ledning och övrig organisation i den pågående utvecklingen av företaget. Du ansvarar för att driva det strategiska hr-arbetet och att med fullt personalansvar leda den operativa/taktiska hr-organisationen. Med utgångspunkt i affärsplanen ansvarar du för allt inom hr såsom organisationsutveckling, bemanning för tillväxt, global team survey, kompetensutveckling, strategier för ersättningar, lokal implementering av hr-strategier och utveckling av företagskultur.

Du kommer själv att vara mycket närvarande i och nära affären. Genom ett affärsorienterat hr-arbete skall den strategiska hr-chefen frigöra mer kapacitet i organisationen och stötta vd och övriga i ledningen. Din framgång har betydelse för koncernens tillväxt och lönsamhet. Uppdraget är internationellt och rollen är placerad vid huvudkontoret i göteborg.

Vi erbjuder

en nyckelroll i ett spännande, internationellt bolag i starkt utvecklingsskede där hr ses som en strategisk komponent med stark koppling till affären och lönsamheten. Du har stor frihetsgrad att själv forma ditt arbete samt att ”skapa och göra affärsmässig skillnad” i en etablerad organisation.

Vi söker dig som har

• bred erfarenhet från strategiskt hr-arbete i ledande roll
• erfarenhet från förändringsarbete i komplexa internationella organisationer
• god kommunikatör och pedagog med förmåga att coacha och stötta cheferna
• intresserad av affären
• initiativtagare med handlingskraft
• förtroendeingivande kulturbärare, lyhörd och genuint intresserad av människor
• akademisk examen och kompetens inom ledar-, grupp- och individutveckling

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611