Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Affärsområdeschef Samhällsbyggnad Väst

Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i norden, nordamerika, storbritannien, kontinentaleuropa, mellanöstern och indien och har en betydande representation i asien, australien, sydamerika och afrika söder om sahara. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta. I den svenska verksamheten ingår ramböll sverige ab samt ramböll management consulting ab. Ramböll sveriges huvudkontor finns i stockholm. I sverige har ramböll ca 1 700 medarbetare på ett 30-tal kontor.

Ramböll i sverige är inne i en expansiv fas med tydliga tillväxtmål.

Samhällsbyggnad väst ingår i division transport med 600 medarbetare. Visionen är att bli den attraktivaste samhällsrådgivaren och arbetsgivaren på marknaden. De närmaste åren kommer det att investeras mycket i teknik- och tjänsteutveckling som ett led i att nå högt satta mål avseende tillväxt och lönsamhet.

Rollen innebär ett övergripande strategiskt och operativt ansvar för att, genom 7 enhetschefer, leda affärsområdet som idag består av ett 100-tal medarbetare. Att tillsammans med enhetscheferna och divisionschef utveckla och driva affärsområdet med lönsamhet och tillväxt i fokus. Samordning och beläggningssamverkan med övriga affärsområden inom divisionen samt övriga teknikområden. Aktivt delta och bidra i divisionsledningens arbete. Driva arbetet i affärsområdets ledningsgrupp. Ingå i ledningsgruppen för divisionen nationellt.

Ramböll erbjuder

På ramböll tror vi att nya idéer föds och utvecklas när människor med olika bakgrund, kompetenser och personligheter möts och interagerar över professionella och nationella gränser. I praktiken innebär det att vi med många kontor i hela sverige och övriga världen kan erbjuda våra medarbetare flexibilitet och frihet i arbetet. Den globala kunskapen återspeglas i den lokala närvaron.

Vi har tydliga utvecklingsvägar och via vår akademi erbjuds våra medarbetare utveckling med ett brett kursutbud. Vår arbetsmiljö uppmuntrar till fritt utbyte av idéer i en tillitsfull och hjälpsam atmosfär. Vår verksamhet är styrd av integritet där vi framhåller ärlighet och värnar om våra medmänniskor och vårt samhälle.

Kvalifikationer & egenskaper

Rätt person drivs av att leda och utveckla människor och affärer. Har gedigen erfarenhet av utredande och projekterande verksamhet inom samhällsbyggnad, varav minst 3-4 år som chef med resultat- och personalansvar. Goda marknadskontakter i regionen. Akademisk utbildning eller motsvarande. Rätt person har ett starkt eget driv och tydligt målfokus. Motiverar och driver andra mot de gemensamma målen och är en stark kommunikatör.

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611