Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Affärsområdeschef Samhällsbyggnad Väst

Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta. I den svenska verksamheten ingår Ramböll Sverige AB samt Ramböll Management Consulting AB. Ramböll Sveriges huvudkontor finns i Stockholm. I Sverige har Ramböll ca 1 700 medarbetare på ett 30-tal kontor. Läs mer på www.ramböll.se 

Ramböll i Sverige är inne i en expansiv fas med tydliga tillväxtmål.

Samhällsbyggnad Väst ingår i Division Transport med 600 medarbetare. Visionen är att bli den attraktivaste samhällsrådgivaren och arbetsgivaren på marknaden. De närmaste åren kommer det att investeras mycket i teknik- och tjänsteutveckling som ett led i att nå högt satta mål avseende tillväxt och lönsamhet. Som ledare hos Ramböll har man stor egen frihet i ett starkt team av andra ledare och supportfunktioner.

Rollen innebär ett övergripande strategiskt och operativt ansvar för att, genom 7 enhetschefer, leda affärsområdet som idag består av ett 100-tal medarbetare. Att tillsammans med enhetscheferna och divisionschef utveckla och driva affärsområdet med lönsamhet och tillväxt i fokus. Samordning och beläggningssamverkan med övriga affärsområden inom divisionen samt övriga teknikområden. Aktivt delta och bidra i Divisionsledningens arbete. Driva arbetet i affärsområdets ledningsgrupp. Ingå i ledningsgruppen för divisionen nationellt. Rollen rapporterar till Divisionschef som i sin tur rapporterar direkt till VD.

Ramböll erbjuder

På Ramböll tror vi att nya idéer föds och utvecklas när människor med olika bakgrund, kompetenser och personligheter möts och interagerar över professionella och nationella gränser. I praktiken innebär det att vi med många kontor i hela Sverige och övriga världen kan erbjuda våra medarbetare flexibilitet och frihet i arbetet. Den globala kunskapen återspeglas i den lokala närvaron. Vi erbjuder teamets fördelar med det stora företagets möjligheter, resurser och kompetens i ryggen.

Vi har tydliga utvecklingsvägar och via vår Akademi erbjuds våra medarbetare utveckling med ett brett kursutbud. Vår arbetsmiljö uppmuntrar till fritt utbyte av idéer i en tillitsfull och hjälpsam atmosfär. Vår verksamhet är styrd av integritet där vi framhåller ärlighet och värnar om våra medmänniskor och vårt samhälle. Vår hållning är innovativ, analytisk och professionell.

Kvalifikationer & Egenskaper

Rätt person drivs av att leda och utveckla människor och affärer. Har gedigen erfarenhet av utredande och projekterande verksamhet inom samhällsbyggnad, varav minst 3-4 år som chef med resultat- och personalansvar. Goda marknadskontakter i regionen. Akademisk utbildning eller motsvarande. Rätt person har ett starkt eget driv och tydligt målfokus. Motiverar och driver andra mot de gemensamma målen och är en stark kommunikatör. Har ett coachande förhållningssätt och är affärsmässig, både i kontakter internt och externt.

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Philip Lundahl på K2 Search AB, tel. 0760-001802, alternativt Bengt Olander på tel. 0760-001805. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se 

.