Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Produktionschef

För kund i Mälardalens räkning söker vi en Produktionschef.

I rollen som produktionschef fungerar du som platschef för verksamheten och innebär att du ansvarar för driften av produktionen samt att arbetet utförs på bästa sätt för företagets kunder.

Du jobbar mot uppställda verksamhetsmål och har övergripande ansvar för personal och resultat liksom för ekonomisk uppföljning och utveckling av verksamheten.
I rollen ingår även att säkerställa att verksamheten lever upp till relevanta krav och riktlinjer. Viktigt är att ständigt arbeta med förbättringar av produktionslogistik och layout med syfte att
uppnå maximal produktivitet, ständigt sänkta driftskostnader och säkerställa god
kvalitet. En nyckel i detta är att ständigt hitta synergier, samarbeten och skalfördelar inom enhetens olika delar i form av samarbeten.

Produktionschefen ingår i affärsområdets ledningsgrupp och man kommer ha ett nära samarbete med sidoordnade enheter. Man rapporterar till affärsområdeschefen.

Vi erbjuder

Du får jobba i en marknad som är under förändring där du har stora möjligheter att utforma hur verksamheten ser ut i framtiden. Du drivs av att jobba med människor och nå förändring via dem.

Företaget är ett av Sveriges starkaste varumärken med ett högt anseende kopplat till sitt produktsegment och hållbarhetsarbete. En av förutsättningarna för att vara framgångsrika är en kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad produktionslinje, men också att kunna möta nya kundbehov i produktionen.

Produktionen består idag av knappt 100 medarbetare, fördelat på flera team med teamchefer som rapporter till produktionschefen.

Kvalifikationer

Du har sannolikt akademisk utbildning inom logistik/produktionssystem eller likvärdig relevant utbildning
• Bred och djup dokumenterat erfarenhet av personal- och resultatansvar
• Praktisk erfarenhet från en ledarroll i en större personalintensiv verksamhet, inom flödesorienterad logistik, distribution eller plock & pack
• Erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet för att nå högt uppsatta produktivitetsmål, där motivation, delaktighet och ständiga förbättringar har tillämpats, krävs.

Kompetenser

• Leda andra under förändring
• Få med andra
• Prestigelöshet – kunna göra det som är bäst för verksamheten
• Kreativ
• Duktig på att samarbeta
• Förstå verksamheten

Eventuella frågor om tjänsten kan besvaras av Linus Norrbom (linus.norrbom@k2search.se
eller Petter Pålsson (petter.palsson@k2search.se) på K2 Search AB. Vi kommer att läsa ansökningar löpande varför vi ber dig att ansöka tjänsten snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.

Executive Search se.