Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Marknadsområdeschef Bergslagen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer i nyproduktion. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med bostadsrättsföreningar och kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Vår verksamhet finns över hela landet och i dag är vi cirka 2 300 medarbetare som arbetar mot samma mål – att vara ledande i utveckling, produktion och förvaltning av rummen som du bor och arbetar i. Med vår kooperativa värdegrund är Riksbyggen en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. Här får du ett jobb med rum för hela livet! Läs mer på www.riksbyggen.se 

Aktuell tjänst ligger under Riksbyggens affärsområde Bostad. Du kommer att tillhöra region Öst och ansvara för marknadsområde Bergslagen, vilket bland annat omfattar Västerås, Örebro, Köping och Eskilstuna. Tjänsten är placerad i Västerås.

Rollen som marknadsområdeschef innebär i huvudsak nyproduktion av bostäder i flerfamiljshus, i upplåtelseformen bostadsrätt. Uppdragen innefattar också ombyggnationsprojekt i regionen, där kunderna ofta är bostadsrättsföreningar eller kommuner. Du är delaktig genom hela bostadsprojektet, från tidiga skedet med kreativa initiativ till förvärv av mark och utformning av affärsidéer och projekt. Till din hjälp har du sex projektledare för vilka du har personalansvar. Projektledarna ansvarar för att driva projekten vidare genom processens delar.

Du upprättar budget- och affärsplan för ditt marknadsområde. Vidare deltar du i arbetet att ta fram regionens styrdokument samt strategier för markköp och projektutveckling. Arbetet kräver goda relationer med markägare, kommuner och andra externa aktörer som är viktiga för att bygga nätverk och skapa nya affärer.

Du kommer med personal- och resultatansvar leda, samordna och utveckla verksamheten i ditt marknadsområde. I din ledarroll verkar du aktivt för att dina medarbetare ska känna delaktighet och ta eget ansvar. Du säkerställer ett starkt engagemang och ett klimat som stimulerar till öppenhet. Du är tydlig i din kommunikation så att dina medarbetare förstår vilka mål ni tillsammans ska uppnå samt vad det innebär för var och en.

I ditt ansvar ingår även att skapa förutsättningar för ett gott samarbete mellan de olika affärsområdena i marknadsområdet. Du är en förebild avseende företagets värderingar och bygger ditt ledarskap på tillit, respekt, proaktivitet och målstyrning. Rollen innebär många olika kontaktytor såväl internt som externt, varför det är av stor betydelse att du drivs av att bygga och vårda goda relationer. Du ingår i regionledningen för affärsområdet Bostad, region Öst.

Vi erbjuder

Riksbyggen är ett rikstäckande och ekonomiskt välmående företag med en verksamhet som bygger på starka värdegrunder. För att trivas bör du dela dessa grundläggande värderingar och kooperativa värdegrund som bygger på samhällsutveckling, att sätta människor i centrum och att verka för en hållbar utveckling. För rätt person innebär aktuell roll ett fritt arbete med goda möjligheter att få vara med och göra skillnad. Du stimuleras av utmaningar och ser möjligheter.

Kvalifikationer

• Flerårig ledarerfarenhet med goda resultat
• Intresse för människor och organisatoriska frågor
• Intresse för fastigheter och byggnation
• Vana att göra affärer och ett kommersiellt intresse
• Goda kunskaper i svenska
• Troligen har du en akademisk bakgrund

Egenskaper

• God social förmåga/relationsskapare
• Kommunikativ
• Självgående
• Driven och uthållig
• Analytisk
• Strategisk med intresse för det operativa
• Prestigelös

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Julian Firpo på K2 Search AB, tel. 076-545 40 20. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på www.riksbyggen.se 

Executive Search se.