Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Business Transformation Manager

Ncc:s industriverksamhet är uppbyggd kring produktion av stenmaterial och asfalt samt pålning och asfaltbeläggning och är uppdelad i fyra divisioner: hercules (pålningsverksamheten), stone materials, asphalt och digital business. De olika delarna hänger ihop och bildar en naturlig förädlingskedja som är väl integrerad med ncc:s bygg- och anläggningsverksamhet, med undantag för digital business som syftar till att hitta nya digitala affärsmöjligheter de huvudsakliga marknaderna är koncentrerade till de nordiska länderna, där ncc är den ledande aktören i branschen. Sverige är den enskilt största marknaden med ungefär hälften av omsättningen.

Tycker du om att skapa och driva förändring? levererar du med hög kvalitet? vill du arbeta i högt tempo i ett team som driver digitalisering och optimering i en nordisk organisation? vill du förnya byggbranschen genom en av de största aktörerna?

Som business transformation manager blir du ansvarig för att identifiera, konkretisera, driva investeringsbeslut och genomföra digitala förändringsprojekt inom ncc industry. Du arbetar med transformationsteamet för att konkretisera idéer och skapa investeringscase. Du presenterar sedan detta för affärsledningen på nordisk nivå med fokus på värde och stödjer sedan verksamhetscheferna i införandet och genom förändringsresan.

Detta är en självständig och mycket viktig roll i ett transformationsteam (idag 4 personer), där stor vikt kommer att läggas vid din affärsmässiga och strategiska kompetens samt erfarenhet. För rätt person innebär rollen att du själv får ansvara för förändringsuppdragen från början till slut och bygga ditt och verksamhetens varumärke, i ett stort bolag som står inför omfattande utmaningar och möjligheter inom digital transformation. Du är placerad i solna men då rollen är nordisk innebär det en mindre mängd resor i de nordiska länderna.

Vi erbjuder möjligheten att driva strategisk transformation och digitalisering med verklig effekt på sista raden. Du ges möjlighet att påverka och forma en ny organisation samtidigt som du arbetar nära seniora ledare inom ncc industry.

Kvalifikationer

• erfarenhet av att bygga business case med nyttoeffektfokus samt att påverka seniora befattningshavare.
• van att leda stora komplexa projekt med stort antal resurser.
• erfarenhet av att driva förändringsprojekt i en organisation/verksamhet där du inte själv formellt har personalansvaret för resurserna.
• van vid komplex stakeholder management i större organisationer.

Egenskaper

• driven – resultatorienterad
• kommersiellt fokus
• nätverkande, relationskapande
• strategisk
• analytisk med hög problemlösningsförmåga
• stark presentationsförmåga

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611