Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Warehouse Manager

Vår uppdragsgivare är en ledande internationellt verksam aktör, ledande i sin bransch, med huvudkontor i sverige. Verksamheten bedrivs i många länder i europa och kunderna är allt från stora offentliga organisationer och företag till privatpersoner. Vår uppdragsgivare som bidrar till branschens omstrukturering och utveckling är mycket framgångsrik och verksamheten växer kontinuerligt och snabbt. Koncernens största distributionscentral finns i göteborg.

Tjänsten som warehouse manager är en central och viktig position för vår uppdragsgivare. Rollen innebär att driva en förändringsresa och säkerställa att bolaget har bra struktur för logistiken och dess varuflöde. Fokusområdet är i första hand sverige för att på sikt även inbegripa ett mer globalt ansvar.

Warehouse manager ansvarar för driften av huvudlagret i göteborg med 170 anställda samt övriga lager i sverige. Organisationen leds via flera arbetsledare samt specialistfunktioner. Kraven är höga då marknadssituationen och kundavtalen skapar stora skillnader i volymer med korta ledtider samtidigt som kraven på leveransprecision är mycket höga. Hela lagerverksamheten är inne i en omfattande automatiseringsfas, vilket warehouse manager skall hantera och driva. Rollen är strategisk samtidigt som det krävs god operativ förmåga, inte minst vad gäller styrning och ledning av den dagliga driften. Koncernen är i stark utveckling och likaså lagren i sverige där du kommer att spela en viktig roll i att utveckla organisationen, processer och rutiner för att nå företagets mål.

Vi erbjuder

Rollen som warehouse manager är en nyckelfunktion i ett spännande företag i ett starkt utvecklingsskede. Rollen innebär att vara med och forma en lagerenhet som har en central roll för den fortsätta tillväxten men också en stor möjlighet till utveckling mot mer globalt ansvar. Koncernen karaktäriseras av kommersiellt fokus, högt tempo, engagemang och samarbete.

Vi söker dig som har/är

· gedigen ledarerfarenhet från en roll som lagerchef, produktionschef, warehouse manager, site manager etc i ett företag med stora varuflöden
· väl förtrogen med lean-arbete, processeffektiviseringar och lagerautomation
· strategisk förmåga och samtidigt operativt stark
· affärs- och kundfokus
· van vid att utveckla och bygga lag/teamkänsla
· van vid nyckeltalsrapportering och målstyrning
· kommunikativt stark
· entreprenöriell och förändringsbenägen

Runt 250 chefsrekryteringar om året gör oss till ett av Nordens ledande Executive Search-företag. Läs mer

id611