Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Chef Business Control

Green Cargo erbjuder effektiv och hållbar järnvägslogistik för det svenska näringslivet. Vår vision är att erbjuda järnvägslogistik i världsklass. Vi kör ca 70 procent av Sveriges godståg och med partners når vi hela Europa. Vi är en helintegrerad del av våra största kunders logistikkedja och utgör därför en viktig faktor i utvecklingen av det svenska näringslivet. Vi har verksamhet och anställda på ca 70 orter i hela Sverige, från Kiruna till Malmö. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har ca 1 900 anställda och en årsomsättning på ca 4,2 miljarder SEK. Våra kunder erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Som Chef för Business Control på Green Cargo ansvarar du och ditt team för att utveckla affärsstyrningen inom varje område i samarbete med de andra gruppcheferna och med de operativa cheferna. Ditt fokus är lönsamhet och du utvecklar innovativa sätt att mäta det som driver verksamheterna.

I rollen leder du utvecklingsarbetet av tvärfunktionella processer, framtagandet av nya KPI:er, översyn av budget- och prognosarbetet och tydliggör beräkningar och styrtal för att bättre mäta intäkter och kostnader i alla delar av Green Cargo. Du har ansvar för att systematisera arbetet och bygga in funktionalitet för att säkerställa en riktig process och nå önskade mål. Viktigt i denna roll är en strategisk förståelse för bolagets utveckling och verksamheternas mognad vad gäller systemstöd.

Du är kommunikativ och tydlig för att få igenom förändringar och samtidigt uppfattas som ett stöd till verksamhetens chefer och nyckelpersoner. Ett affärsintresse och ett diplomatiskt förhållningssätt är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen.

Du sitter i CFO:s ledningsgrupp tillsammans med gruppcheferna på redovisning, treasury och strategi & transformation. Rollen innebär personalansvar för sex personer, alla erfarna controllers.

Vi erbjuder

En chefsroll med stor delaktighet i utvecklings- och förändringsarbetet.  Bolaget är i en transformationsfas där chefen för Business Control spelar en viktig roll och där man samarbetar i ledningen med korta beslutsvägar. Green Cargo är det ledande bolaget i Sverige för godstrafik, men aktivt på en marknad där konkurrensen ökar. Det är avgörande för bolaget att förändra och förbättra processer och arbetssätt och att tydliggöra affärsstrukturen för att kunna öka lönsamheten. 

På kontoret i Solna Business Park sitter ca 70 av bolagets ca 1800 anställda, medarbetare inom bland annat ekonomi, marknad/försäljning, HR och IT.

Kvalifikationer

• Bred erfarenhet av ekonomiområdet, där erfarenhet av business control och verksamhetsanalys bör vara en viktig del
• Fallenhet för komplex analys
• Erfarenhet från verkstadsindustri, processindustri, tung transportindustri eller annan komplex verksamhet
• Erfarenhet av och intresse för att leda förändring
• Chefserfarenhet
• Goda kunskaper i Excel
• Civilekonom, civilingenjör eller motsvarande

Kompetenser

• Stark analytisk förmåga, förmåga att se komplexa samband och stark intellektuell integritet och självförtroende. Nytänkande, innovativ
• Resultatorienterad och drivande, inom egen organisation såväl som utanför. Vågar utmana även sin chef och ledningsgruppen.
• Du har god självkännedom och är prestigelös
• Stark kommunikatör som förmedlar ett tydligt budskap

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Lena Haeger eller Petter Pålsson på K2 Search AB på 070-392 37 10 (Lena) och 073-521 65 55 (Petter). Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast, löpande urval. Ansök tjänsten direkt på www.k2search.se

Executive Search se.