Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Markstrateg, Kungsbacka

Kungsbacka ligger tre mil söder om göteborg. Som en av landets främsta tillväxtkommuner satsar vi hårt på att ha en riktigt bra verksamhet och service med hög kvalitet för våra 74 000 invånare. I kungsbacka är kunnande, öppenhet och självständighet i arbetet viktigt. Ett gott bemötande ska skapa trygghet för invånarna. Vi värnar en god och stabil ekonomi. Vi har ett modernt styrsystem och en ambitiös uppföljning kring resultatet av det vi utför.

Vi erbjuder
uppgiften innebär ett mycket självständigt arbete inom samhällsplanerings- och exploateringsverksamheten, och ett nära samarbete med företrädare för de olika exploatörerna i de olika projekt vi bedriver. Kommunen är under de kommande åren inne i ett mycket starkt utvecklingsskede, med många spännande och omfattande utmaningar inom samhällsbyggandet.

Kvalifikationer
• minst 10 års erfarenhet inom området exploatering, markförhandlingar, fastighetsjuridik och avtalstecknande
• erfarenhet både från kommunal och privat verksamhet
• civilingenjör från lantmäterilinjen eller motsvarande
• stort engagemang för verksamhetsområdet och samhällsbyggande
• erfarenhet av att ha arbetat projektorienterat.

Egenskaper
• god kommunikativ förmåga
• målinriktad och strategisk
• eftertänksam och lyhörd
• handlingskraftig och effektiv
• representativ och förmåga att se helheten i kommunens utveckling.

Bredden i våra Executive Search-projekt innebär kunskap och förståelse för många branscher och funktioner – deras ömsesidiga beroende, likheter och olikheter. Läs mer

id608